Sizi Arayalım
Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesine İlişkin Mevzuatta Mart Ayında İkinci Kez Değişiklik Yapılmıştır

DUYURU: 14.03.2022/26

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesine İlişkin Mevzuatta Mart Ayında İkinci Kez Değişiklik Yapılmıştır

14.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2022/12 Sayılı Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile anılan Tebliğin 4’üncü maddesi birinci fıkrası değiştirilmiştir.

“Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında 2021/16 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022/10 Sayılı Tebliğ 07.03.2022 tarihli Resmi Gazete yayımlanmıştı. Konuya ilişkin Centrum tarafından hazırlanan duyuruya erişmek için lütfen tıklayınız. Bu defa 14.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2022/12 Sayılı Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile anılan Tebliğin 4’üncü maddesi birinci fıkrası değiştirilmiştir.

 Sözü edilen Tebliğ’le değiştirilen 2021/16 sayılı tebliğin 4. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde tekemmül ettirilmiştir.

“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 28/12/2021 tarihinde mevcut olan, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihinde mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilir.”

 Tebliğ kapsamında açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları 14.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de “Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında 2022/11 Sayılı Tebliğ” ile ayrı olarak yeniden düzenlendiği için iş bu tebliğde güncelleme yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Centrum tarafından hazırlanan 2022/11 Sayılı Tebliğ’e ilişkin duyuruya bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2021/16 Sayılı Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de yapılan değişikliğe ilişkin karşılaştırma cetvelimize aşağıda yer verilmiştir.

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI

Altın hesaplarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü

MADDE 4- …

(1) 28/12/2021 tarihinde mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilir

Altın hesaplarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü

MADDE 4- …

(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 28/12/2021 tarihinde mevcut olan, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihinde mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilir ...

Sözü edilen değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlandığı 14.03.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Altın hesaplarından vadeli TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm mevzuatında değişiklikler öngören tebliğin Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline (SAYI: 2022/12) bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar