Sizi Arayalım
Sermaye Hareketleri Genelgesinde Kredi Bakiyesinin Hesaplanması ile Döviz Gelirlerinin Beyanı Konularında Değişiklik Yapılmıştır

DUYURU: 19.09.2020/161

Sermaye Hareketleri Genelgesinde Kredi Bakiyesinin Hesaplanması ile Döviz Gelirlerinin Beyanı Konularında Değişiklik Yapılmıştır

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) 02.05.2018 tarihinde yayımlanan Sermaye Hareketleri Genelgesi (Genelge)’ne “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 26.08.2020 tarih ve 470196 sayılı yazısı” ile, “Kredi bakiyesinin hesaplanması” başlıklı 16/A maddesi eklenmek suretiyle, döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerden kredi kullanımına ilişkin kullanım tarihindeki 15 milyon ABD doları tutarındaki kredi bakiyesi sınırı uygulamasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Buna göre, Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt içinden veya yurt dışından mevzuata aykırı bir şekilde kullanıldığı tespit edilen döviz kredilerine ilişkin tutarlar da krediyi kullanan Türkiye’de yerleşik kişinin kredi bakiyesi hesaplamasına dahil edilecek; ancak aykırı kullanıma ilişkin tutarın eklenmesi ile kredi bakiyesinin 15 milyon ABD dolarını aşması durumunda, aykırı kullanımdan kaynaklanan tutarın aşıma neden olan kısmı kredi bakiyesi hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

Diğer taraftan, “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 04.09.2020 tarih ve 495108 sayılı yazısı” ile, Genelgenin Döviz gelirlerinin beyanı başlıklı 16. maddesine yeni bir fıkra eklenerek, döviz kredisi kullanımları kapsamında son üç mali yıla ait döviz gelirleri beyan edilirken firma tarafından yazılı olarak talep edilmesi halinde, içinde bulunulan mali yıla ait döviz gelirlerin, üçüncü mali yıla ait döviz gelirlerinin yerini alabilmesi sağlanmıştır. Bu durumda ilgili mali yıllardan en eski tarihli olan üçüncü mali yıla ait döviz gelirleri, döviz geliri hesaplamasına dahil edilmeyecektir.

Ancak, bu hükümden yararlanılabilmesi için içinde bulunulan mali yıla ait gelirlerin serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler tarafından hazırlanacak ve onaylanacak olan;

  • Döviz Gelirleri Beyan Formları ile
  • Bu formlarda işlenen gelirlerin mevzuat kapsamında döviz geliri sayılabileceğini tespit eden ve bu tespit için dayanılan belgeler hakkında bilgiler içeren raporların

bankalara ve finansal kuruluşlara ibraz edilmesi gerekecektir.

Yapılan ilk değişikliğin kredi kullanımına ilişkin 15 milyon ABD doları tutarındaki üst sınır uygulamasını kredi kullanıcılarının aleyhine olacak şekilde genişlettiği; buna karşın ikinci değişikliğin anılan sınırın uygulamasına ilişkin olarak kredi kullanıcılarına esneklik sağladığı görülmektedir.

Söz konusu Genelgenin son haline bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla. 

Dosyalar