Sizi Arayalım
Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Mevzuatına İlişkin Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

DUYURU: 23.03.2022/29

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Mevzuatına İlişkin Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

22.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2022/14 Sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2021/14) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerle; -Gerçek kişilerin dönüştürebileceği tutarlara ilişkin olarak 20.12.2021 tarihinde mevcut olma şartı kaldırılmış, tüzel kişiler için ise bankalarda mevcut olması için aranılacak tarih 31.12.2021 olarak güncellenmiştir, -Tebliğ kapsamında Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve esaslarda komisyon ve/veya masraf ödenebileceği ibaresi eklenmiş, Merkez Bankasına YUVAM hesaplarının vade sonunda yenilenebilmesine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilen maddede bir önceki değişiklikte hataen kalan ibare kaldırılmıştır.

2021/14 Sayılı “Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ilk olarak 21.12.2021 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Daha sonra 07.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/9 sayılı Tebliğ ile 2021/14 sayılı Tebliğ’inde değişiklikler yapılmıştı. Yapılan bu değişikliğe ilişkin olarak Centrum tarafından hazırlanan Duyuruya bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz.  Bu defa 22.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2022/14 Sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm mevzuatında Mart ayında ikinci kez değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişikliklerle;

  • Gerçek kişilerin dönüştürebileceği tutarlara ilişkin olarak 20.12.2021 tarihinde mevcut olma şartı kaldırılmış, tüzel kişiler için ise bankalarda mevcut olması için aranılacak tarih 31.12.2021 olarak güncellenmiştir,
  • Tebliğ kapsamında Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve esaslarda komisyon ve/veya masraf ödenebileceği ibaresi eklenmiş, Merkez Bankasına YUVAM hesaplarının vade sonunda yenilenebilmesine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilen maddede bir önceki değişiklikte hataen kalan ibare kaldırılmıştır.

2021/14 Sayılı Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma cetvelimize aşağıda yer verilmiştir.

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI

Döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü

 MADDE 4-

(1) 20/12/2021 tarihinde mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.

Döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü

MADDE 4-

(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir

 

           

Döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü

MADDE 4-

 (6) Bu Tebliğ kapsamında Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve/veya masraf ödenebilir.

Vade sonunda fiyat farkının ödenmesi

MADDE 5-

(4) Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilir. Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan altın miktarı ve dönüşüm fiyatı üzerinden destekten yararlanmaya devam eder. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.

Vade sonunda fiyat farkının ödenmesi

MADDE 5-

(4) Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilir. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.

Sözü edilen değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlandığı 22.03.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

“2022/14 Sayılı Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2021/14) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline bu linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar