Sizi Arayalım
01.01.2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Kıdem Tazminatı Tavanı Güncellenmiştir

DUYURU: 16.01.2023/07

01.01.2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Kıdem Tazminatı Tavanı Güncellenmiştir

01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olan kıdem tazminatı tavanı 19.982,83 TL olarak güncellenmiştir.

13.01.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7431 sayılı Kanun ile “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”na eklenen geçici 92. madde gereğince, 4/a ve 4/b kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine ödenecek olan aylık tutarları 2023 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere %30 oranında artırılmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarımız 16.01.2023 tarihli, 2023/2 sayılı Rehberimizde yer almıştı.

Bu defa, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 7431 sayılı Kanun ile yapılan yukarıdaki düzenleme kapsamında yayımlanan “13.01.2023 tarihli ve 1843378 sayılı 4 sıra no.lu Genelge” ile 01.01.2023-30.06.2023 döneminde uygulanacak olan aylık katsayısı 0,433684 ve taban aylık katsayısı da 6,787992 olarak açıklanmıştır. Buna göre, 01.01.2023-30.06.2023 döneminde gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 19.982,83 TL olarak uygulanacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan “13.01.2023 tarihli ve 1843378 sayılı 4 sıra no.lu Genelge”ye ulaşmak için tıklayınız.

                                                                                                            Saygılarımızla.

Dosyalar