Sizi Arayalım
TCMB İhracat Genelgesinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

DUYURU: 14.02.2022/18

TCMB İhracat Genelgesinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 04.02.2022 tarihli yazısı ile, İhracat Genelgesi’nde yapılan değişikliklerle; Tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi içinde ihracatı gerçekleştirilmeyen peşin döviz tutarının prefinansman hükümlerine tabi olmayacak kısmı 15.000 ABD Doları'ndan 30.000 ABD Dolarına çıkarılmış, Bankaların, peşin döviz tutarına ilişkin ihracat taahhüdünü yerine getirmeyen kişilerden ihracatın gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair yazılı beyan talep etmeleri ve bu şekilde edindikleri bilgileri Hazine ve Maliye Bakanlığına iletmeleri zorunlu hale getirilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 04.02.2022 tarihli yazıları ile, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İhracat Genelgesi’nde bazı değişiklikler yapılmıştır. Sözü edilen değişiklikler ile ilgili detaylı açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır.

Peşin Döviz Karşılığı İhracat İşlemlerinde, 24 Aylık Azami İhracat Süresi İçerisinde İhracatı Gerçekleştirilmeyen veya Tamamı Tek Seferde İade Edilmeyen Peşin Dövizlerin 30.000 ABD Doları veya Karşılığı Döviz ya da Türk Lirasını Geçmeyen Kısımları Prefinansman Hükümlerine Tabi Olmayacaktır 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “11.06.2021 tarihli yazısı” ile TCMB İhracat Genelgesi’nin “Peşin Döviz” başlıklı 6. maddesinin 2. fıkrasına “…tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi içinde ihracatı gerçekleştirilmeyen peşin döviz tutarının 15.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirasını geçmeyen kısmı prefinansman hükümlerine tabi olmaz. Söz konusu peşin dövize ilişkin 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun uyarınca yasal işlem başlatılmasını teminen bankalarca Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirim yapılmaz…” hükmü eklenmişti. (13.07.2021 tarihli, 102 sayılı Duyurumuz)

Bu defa yapılan değişiklik ile, TCMB İhracat Genelgesi’nin “Peşin Döviz” başlıklı 6. maddesinin 2. fıkrası “…..tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi içinde ihracatı gerçekleştirilmeyen peşin döviz tutarının 30.000 ABD Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirasını geçmeyen kısmı  prefinansman hükümlerine tabi olmaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylelikle, tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi içinde ihracatı gerçekleştirilmeyen peşin döviz tutarının prefinansman hükümlerine tabi olmayacak kısmı 15.000 ABD Doları'ndan 30.000 ABD Dolarına çıkarılmıştır.

Bankalar, Peşin Döviz Tutarına İlişkin İhracat Taahhüdünü Yerine Getirmeyen Kişilerden İhracatın Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediğine Dair Yazılı Beyan Talep Edecekler ve Edindikleri Bilgileri Bakanlığa İleteceklerdir

İhracat Genelgesi’nin “Peşin Döviz” başlıklı 6. maddesine aşağıdaki 3. fıkra eklenmiştir.

"Bankalarca peşin döviz tutarına ilişkin ihracat taahhüdünü yerine getirmeyen kişilere yazı yoluyla tebligatta bulunulur ve ihracatın süresi içerisinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair 10 iş günü içerisinde yazılı beyan göndermeleri talep edilir. Kişiden temin edilen yazılı beyan Bakanlığa yapılacak bildirime eklenir. Kişiden yazılı beyan temin edilememesi halinde, beyan talebinin ihracatçıya iletildiğine dair tevsik edici belge (posta alındısı vb.) bildirim ekine konmak suretiyle safahatı da belirtilerek Bakanlığa bildirimde bulunulur."

Buna göre bankalar, peşin döviz tutarına ilişkin sermaye taahhüdünü yerine getirmeyen kişilerden ihracatın gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair yazılı beyan göndermelerini talep edecekler ve bu şekilde edindikleri bilgileri Hazine ve Maliye Bakanlığına ileteceklerdir. Yazılı beyanın temin edilememesi halinde ise, beyan talebinin ihracatçıya iletildiğine dair tevsik edici belge bildirim ekine konulmak suretiyle, safahatı da belirtilerek Bakanlığa bildirimde bulunulacaktır.

TCMB İhracat Genelgesi’nin güncel haline bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar