Sizi Arayalım
Ocak 2021 Vergi Takvimi

DUYURU: 03.01.2021/1

Ocak 2021 Vergi Takvimi

OCAK 2021 VERGİ TAKVİMİ Centrum tarafından hazırlanan ve Ocak ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetleri içeren duyurumuz aşağıdadır.

İlk Tarih

Son Tarih

Konu

01.01.2021

11.01.2021

16-31 Aralık 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

04.01.2021

12.01.2021

16-31 Aralık 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01.01.2021

15.01.2021

Aralık 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2021

15.01.2021

Aralık 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01.01.2021

15.01.2021

Aralık 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01.01.2021

15.01.2021

Aralık 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2021

15.01.2021

Aralık 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2021

15.01.2021

Aralık 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01.01.2021

15.01.2021

Aralık 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2021

20.01.2021

Aralık 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2021

20.01.2021

Aralık 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2021

20.01.2021

Aralık 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01.01.2021

20.01.2021

Aralık 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2021

20.01.2021

Aralık 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2021

20.01.2021

Aralık 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16.01.2021

25.01.2021

1-15 Ocak 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

18.01.2021

26.01.2021

1-15 Ocak 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01.01.2021

26.01.2021

Aralık 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2021

26.01.2021

Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2021

26.01.2021

Aralık 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

01.01.2021

26.01.2021

Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

01.01.2021

26.01.2021

Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

01.01.2021

26.01.2021

Aralık 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2021

01.02.2021

7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi

01.01.2021

01.02.2021

Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

01.01.2021

01.02.2021

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi

01.01.2021

01.02.2021

Yıllık Harçların Ödemesi

01.01.2021

01.02.2021

2020 Yılında Kullanılan Defterlerin 2021 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik

01.01.2021

01.02.2021

Aralık 2020 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01.01.2021

01.02.2021

Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01.01.2021

01.02.2021

Aralık 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2021

01.02.2021

Aralık 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01.01.2021

01.02.2021

Aralık 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01.01.2021

01.02.2021

Aralık 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2021

17.02.2021

2020 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2021

17.02.2021

2020 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.01.2021

22.02.2021

2021 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı

01.01.2021

26.02.2021

2019 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)

01.01.2021

01.03.2021

2021 Yılı Değerli Konut Vergisi 1. Taksit Ödemesi

01.01.2021

01.03.2021

7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 1. Taksit (Peşin) Ödemesi

01.01.2021

31.03.2021

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.01.2021

31.03.2021

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.01.2021

30.04.2021

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.01.2021

30.04.2021

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.01.2021

30.06.2021

2020 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)

Saygılarımızla.

Dosyalar