Sizi Arayalım
Tüketici Kredilerinde %5 Olarak Uygulanan BSMV Oranı %10’a Yükseltilmiştir

DUYURU: 12.06.2022/70

Tüketici Kredilerinde %5 Olarak Uygulanan BSMV Oranı %10’a Yükseltilmiştir

Tüketici kredilerinde %5 olarak uygulanan BSMV oranı %10’a yükseltilmiştir.

Banka ve sigorta şirketlerinin Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.

Gider Vergileri Kanunu’nun 33. maddesinde, banka ve sigorta muameleleri vergisinin (BSMV) oranının %15, Kambiyo muamelelerinin oranın ise matrahın %0,2 (binde iki) olarak uygulanacağı ifade edilmiştir.

Cumhurbaşkanına, bu maddede belirtilen vergi oranını bankalar arası mevduat muameleleri, bankalar ile Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri ve diğer banka ve sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte %1'e, kambiyo muamelelerinde ise sıfıra kadar indirmeye ve kambiyo muamelelerinde on katına, vergiye tabi diğer muamelelerde ise kanuni seviyesine kadar artırmaya yetki verilmiştir.

Söz konusu yetkiye istinaden BSMV oranları, 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olup, oranın %0 ve %1 olarak belirlendiği işlemler dışında kalan diğer tüm banka ve sigorta muamelelerinde lehe alınan paralar üzerinden %5 oranında BSMV uygulanmaktaydı.

Bu defa, 11.06.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “5729 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, yukarıda sözü edilen 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Kararın 1/1. maddesinin (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir:

“ğ) Tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden %10”

Böylelikle, tüketici kredilerinde geçerli BSMV oranı (daha önce %5 olarak uygulanmak iken), %10 olarak yeniden belirlenmiştir.

Sözü edilen Karar, yayımı tarihinden itibaren kullandırılacak tüketici kredilerine uygulanmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandığı 11.06.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, 11.06.2022 tarihinden itibaren kullandırılacak tüketici kredilerinde BSMV oranı %10 olarak uygulanacaktır.

“5729 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar