Sizi Arayalım
Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında 5 Seri No.lu Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

DUYURU: 31.03.2023/51

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında 5 Seri No.lu Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

25.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de “Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında 5 Seri No.lu Genel Tebliğ” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

25.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de “Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında 5 Seri No.lu Genel Tebliğ” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile, 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep hali ilan edilmiş olan yerlerde merkezi, şubesi veya iktisadi işletmesi bulunan Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile bu yerler dışında merkezi bulunan, ancak mücbir sebep hali kapsamında olan yerlerde faaliyette bulunan meslek mensuplarıyla aralarında deprem tarihi itibarıyla “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi” bulunan Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından 1 seri no.lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliği kapsamında ibraz edilmesi gereken belge ve raporların Hazine ve Maliye Bakanlığına ibraz edilme tarihi mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar uzatılmıştır.

Bununla birlikte, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıfların, 2023 yılı içinde mücbir sebep hali ilan edilmiş olan yerlerde yaşanılan deprem nedeniyle yaptığı harcamaların amaca yönelik harcama olarak değerlendirilebileceği ifade edilmiştir. Böylece, vakıfların vergi muafiyetinin devam ettirilmesine ilişkin olarak aranan, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az üçte ikisinin sağlık, sosyal yardım, eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma faaliyetlerinden oluşan amaçlara harcanması şartının gereğinin yerine getirilmesinde kolaylık sağlanmıştır.

“Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında 5 Seri No.lu Genel Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar