Sizi Arayalım
Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır

DUYURU: 16.04.2021/58

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır

T.C. Merkez Bankası tarafından 16.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” ile; - Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmaması, - Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmaması ile - Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesi hususlarına ilişkin esaslar belirlenmiştir. Yönetmelik, 30.04.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Böylelikle kripto varlık tanımına mevzuatımızda ilk defa yer verilirken, bu tanımda gayri maddi varlık şeklinde nitelendirme yapılmıştır. Bu tanım, kripto varlıklara yönelik vergi uygulamalarında da esas alınacağından ayrıca önem arz etmektedir.

T.C. Merkez Bankası tarafından 16.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” ile;

  • Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmaması,
  • Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmaması ve
  • Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesi

hususlarına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir.

Kripto varlıkların tanımı ve ödemelerde bunların kullanılmaması

İşbu Duyuru konusu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlıkların, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade edeceği hükme bağlanmıştır.

Böylelikle kripto varlık tanımına ilgili mevzuatta ilk defa yer verilirken, bu tanımda kripto varlıklar için gayri maddi varlık olarak nitelendirme yapılmıştır. Bu tanım, kripto varlıklara yönelik vergi uygulamalarında da esas alınacağından ayrıca önem arz etmektedir.

Diğer taraftan, yapılan düzenleme uyarınca kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak ve bunların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacaktır.

Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların kullanılmaması

Ödeme hizmeti sağlayıcıları; ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyecek olup, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacaktır.

Ayrıca, ödeme ve elektronik para kuruluşlarınca, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edilemeyecektir.

Yürürlük tarihi

İşbu Duyuru konusu Yönetmelik, 30.04.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 Saygılarımızla. 

Dosyalar