Sizi Arayalım
İnşaat, İkinci El Araç, Tarım, Yeme-İçme Sektörleri ile Bazı Temel İhtiyaç Maddelerinde Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklikler Yapılmıştır

DUYURU: 30.03.2022/34

İnşaat, İkinci El Araç, Tarım, Yeme-İçme Sektörleri ile Bazı Temel İhtiyaç Maddelerinde Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklikler Yapılmıştır

29.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’da değişiklik yapılarak inşaat, ikinci el araç, tarım, yeme-içme sektörlerinde ve bazı temel ihtiyaç maddelerinde uygulanan KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Sözü edilen Karar’da yer alan düzenlemeler ile ilgili Centrum tarafından hazırlanan Duyuruya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

29.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’da değişiklik yapılarak inşaat, ikinci el araç, tarım, yeme-içme sektörlerinde ve bazı temel ihtiyaç maddelerinde uygulanan KDV oranları yeniden belirlenmiştir.

Karar’da yer alan düzenlemeler hakkındaki detaylı açıklamalarımız aşağıda bilgilerinize sunulmuş bulunmaktadır.

İnşaat Sektöründe Konut Teslimlerinde Uygulanan KDV Oranlarında Sadeleştirmeye Gidilmiştir:

Konutların tesliminde büyükşehirde bulunup bulunmama, lüks veya birinci sınıf ya da 6306 sayılı Kanun (Kentsel Dönüşüm Kanunu) kapsamındaki alanlarda inşa edilip edilmeme ve inşa edilen arsanın metrekare vergi değerine göre farklı vergi oranı uygulanması şeklinde tatbik edilen uygulama kaldırılarak, bunun yerine konutun net alanına (m2 değerine) göre bir tarife belirlenmiştir. Buna göre, konut teslimlerinde 150 m2’ye kadar olan kısım için KDV oranı %8, 150 m2’yi aşan kısım için ise %18 olarak uygulanacaktır.

Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen ve net alanı 150 m2’ye kadar olan konutlarda uygulanmakta olan %1 KDV oranı ise aynen korunmuş olup, sözü edilen konutların 150 m2’yi aşan kısmı için ise KDV oranı %18 olarak belirlenmiştir.

Arsa ve Arazilerin KDV Oranı İndirilmiştir:

Arsa ve arazi teslimlerinde %18 olarak uygulanan KDV oranı %8’e indirilmiştir.

İkinci El Araç Ticaretinde Özel Matrah Şekli Uygulanan Teslimlerde KDV Oranı %18’e Çıkarılmıştır:

KDV Kanunu’nun 23/f maddesinde, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dahil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı tesliminde matrahın, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışında düzenlenecek faturalarda satış bedeli ile alış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanmaktadır. KDV ödenerek alınan ikinci el motorlu kara taşıtların teslimlerinde ise özel matrah şekli söz konusu değildir.

Bu defa, sözü edilen Cumhurbaşkanı Kararı ile, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan mükelleflerin KDV’siz alındığı için özel matrah şekline tabi olan kullanılmış araç (binek otomobili ve traktör) teslimlerinde uygulanan %1 KDV oranı %18’e çıkarılmıştır.

Yeme-İçme Sektöründe %8 KDV Oranının Uygulamasından Hariç Tutulan Hizmetlerin Ayrımı Kaldırılarak, Sektörde Uygulanan Oranda Yeknesaklık Sağlanmıştır:

Mevcut durumda, gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde sunulan hizmetlerde (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç) KDV oranı %8 olarak uygulanmakta iken, birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda verilen hizmetlerde KDV oranı %18 olarak uygulanıyordu.

Karar ile, birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda verilen hizmetlerde de KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir.

Ancak, bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı için %18 KDV uygulanmaya devam edilecektir.

Tarım Sektöründe Sınırlı Sayıda Tohumluk ve Fidan İçin Uygulanan %1 Oranındaki KDV, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Sertifikalandırılan Tohum ve Fidanların Tamamına Uygulanacak Şekilde Genişletilmiştir:

Tohumluk ve fidan teslimlerinde %1 KDV oranı; buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları olarak tadadi olarak sayılan ürünlerin için uygulanmaktaydı.

Yapılan değişiklikle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanların tamamı için %1 KDV uygulanmasına karar verilmiştir.

Bazı Deniz Araçlarının KDV Oranı %1’den %18’e Çıkarılmıştır:

Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin tesliminde %1 olarak uygulanan KDV oranı %18’e çıkarılmıştır.

Bazı Tarım Makinelerinin KDV Oranı %18’den %8’e İndirilmiştir:

GTİP bazlı indirimli oran uygulanan tarım makinelerinin kapsamı güncellenmiş, süt toplama tankları ve sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar ile yumurta, meyve ve diğer tarım ürünlerini ayırma veya temizlemeye mahsus makinelerin KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir.

Tıbbi Cihazların KDV Oranında Belirlilik Sağlanmıştır:

2007/13033 sayılı BKK’da Gümrük Tarife Cetvelindeki GTİP numaraları esas alınarak %8 oranında KDV uygulanan tıbbi cihazların kapsamında düzenleme yapılarak, Sağlık Bakanlığı mevzuatına atıfla tüm tıbbi cihazların teslim ve kiralanmasında geçerli KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.

Temizlik Malzemeleri ile Hijyen Ürünlerinde KDV Oranı %18’den %8’e İndirilmiştir:

2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listeye eklenen sıralar ile sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil, peçete, diş fırçası, diş macunu, diş ipi gibi ürünler ile hijyenik havlular ve tamponlar (pedler), bebek ve yetişkin bezleri ve benzeri hijyenik eşyaların tesliminde uygulanacak KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararı’nın Yürürlük Tarihi ve İade İşlemleri:

İşbu duyuru konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklikler 01.04.2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir. Ancak, 01.04.2022 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış olan projeler kapsamında inşa edilen konutlar için eski oranların uygulanmasına devam edilecektir.

Yukarıda belirtilen indirimli orana tabi teslimler ile ilgili yüklenilen ve indirim yolu ile giderilemeyen KDV’nin iadesinin talep edilebilmesi mümkündür. KDV iadesi, satışın yapıldığı yılda vergi ve/veya SGK borçlarına mahsuben veya takip eden yıl içerisinde nakden ya da mahsuben talep edilebilecektir.

5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Güncel KDV oranlarını içeren listeye ulaşmak için tıklayınız.  

Saygılarımızla,

Dosyalar