Sizi Arayalım
Mayıs Vergi Takvimi

DUYURU: 28.04.2022/50

Mayıs Vergi Takvimi

Centrum tarafından hazırlanan ve Mayıs ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetleri içeren Vergi Takvimine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İLK TARİH

SON TARİH

VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ

01/04/2022

05/05/2022

Mart 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/04/2022

05/05/2022

Ocak-Şubat-Mart 2022 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/04/2022

05/05/2022

Mart 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2022

05/05/2022

Mart 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/04/2022

05/05/2022

Mart 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/04/2022

05/05/2022

Mart 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/11/2021

05/05/2022

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Ekim 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/04/2022

05/05/2022

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

01/12/2021

05/05/2022

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Kasım 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/04/2022

05/05/2022

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

01/01/2022

05/05/2022

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/04/2022

05/05/2022

2021 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

01/01/2022

05/05/2022

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/04/2022

05/05/2022

Ocak-Şubat-Mart 2022 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

01/02/2022

05/05/2022

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/05/2022

10/05/2022

16-30 Nisan 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

05/05/2022

13/05/2022

16-30 Nisan 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01/05/2022

16/05/2022

Nisan 2022 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2022

16/05/2022

Nisan 2022 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2022

16/05/2022

Nisan 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/05/2022

16/05/2022

Nisan 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2022

16/05/2022

Nisan 2022 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2022

16/05/2022

Nisan 2022 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/05/2022

16/05/2022

Nisan 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01/04/2022

17/05/2022

2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2022

17/05/2022

2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2022

20/05/2022

Nisan 2022 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2022

20/05/2022

Nisan 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2022

20/05/2022

Nisan 2022 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanun’da Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2022

20/05/2022

Nisan 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2022

20/05/2022

Nisan 2022 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/05/2022

20/05/2022

Nisan 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/05/2022

25/05/2022

1-15 Mayıs 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/05/2022

25/05/2022

1-15 Mayıs 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01/05/2022

26/05/2022

Nisan 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2022

26/05/2022

Nisan 2022 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

01/05/2022

26/05/2022

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi

01/05/2022

26/05/2022

Nisan 2022 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/03/2022

31/05/2022

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/04/2022

31/05/2022

2021 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınması

01/05/2022

31/05/2022

Nisan 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/03/2022

31/05/2022

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/04/2022

31/05/2022

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/05/2022

31/05/2022

2021 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınması

01/03/2022

31/05/2022

2022 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

01/03/2022

31/05/2022

2022 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

01/05/2022

31/05/2022

Nisan 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2022

31/05/2022

Nisan 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/05/2022

31/05/2022

Nisan 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/05/2022

31/05/2022

7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi

01/05/2022

31/05/2022

7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi

01/05/2022

31/05/2022

Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi

01/05/2022

31/05/2022

Nisan 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2022

31/05/2022

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

01/02/2022

31/05/2022

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/05/2022

31/05/2022

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi

01/05/2022

01/08/2022

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/05/2022

31/08/2022

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Saygılarımızla,

Dosyalar