Sizi Arayalım
Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi ile Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü Yayımlanmıştır

DUYURU: 20.09.2021/130

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi ile Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü Yayımlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 20.09.2021 tarihinde www.gib.gov.tr adresi üzerinden “Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi” ile “Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü” yayımlanmıştır. Sözü edilen Rehber ve Broşüraşağıda yer almaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve veraset yoluyla veya ivazsız (karşılıksız) olarak malların bir şahıstan diğer şahsa intikalinde veraset ve intikal vergisi beyannamesinin ne zaman ve nasıl verileceğine ilişkin açıklamaları içeren “Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi” ile “Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü”güncellenerek, 20.09.2021 tarihinde www.gib.gov.tr  adresi üzerinden kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Rehber ve Broşür’de;

  • Veraset ve intikal vergisinin konusu ve vergiyi doğuran olay,
  • Veraset ve intikal vergisinde muafiyetler ve istisnalar,
  • Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar,
  • Veraset ve intikal vergisinin beyanı, beyannamenin verilme şekilleri ve zamanı,
  • Beyannameye eklenecek belgeler,
  • Veraset ve intikal vergisi matrahının tespitinde indirilebilecek borç ve giderler,
  • Verginin oranı, ödeme yeri ve zamanı,
  • Diğer vergisel yükümlülükler,

gibi konularda genel bilgilere yer verilmiştir. 

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürüne ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar