Sizi Arayalım
TCMB Tarafından 5 Milyon TL ve Üzerinde Kredi Borcu Olanlar İçin Getirilen Özet Döviz Pozisyonu Raporlama Yükümlülüğünün Kapsamı Daraltılarak Süresi Uzatılmıştır

DUYURU: 13.04.2023/61

TCMB Tarafından 5 Milyon TL ve Üzerinde Kredi Borcu Olanlar İçin Getirilen Özet Döviz Pozisyonu Raporlama Yükümlülüğünün Kapsamı Daraltılarak Süresi Uzatılmıştır

TCMB tarafından 5 milyon TL ve üzerinde kredi borcu olanlar için getirilen özet döviz pozisyonu raporlama yükümlülüğünün kapsamı daraltılarak süresi uzatılmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın 20.03.2023 tarihli yazısı ile, yurt içinde faaliyet gösteren bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan, 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka ve finansal kuruluşlar haricindeki tüzel kişi banka müşterilerinin özet döviz pozisyon raporunu, takip eden ayın ilk 10 iş günü içerisinde online olarak doldurulması yükümlülüğü getirilmişti.

Raporlama sürecinde ilgili tarafların geri bildirimlerinin değerlendirilmesi üzerine, TCMB tarafından 12.04.2023 tarihli yazısıyla geçiş sürecinin kolaylaştırılması için söz konusu raporlamanın kapsam ve süresinde aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır:

  • Merkezi olağanüstü hal ilan edilen deprem illerinde bulunan firmalar, olağanüstü halin devamı süresince raporlama zorunluluğundan muaf tutulmuştur.
  • Raporlama yükümlülüğü kapsamına girecek firmaların belirlenmesinde esas alınan, yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi alt sınırı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltilmiştir.
  • Aylık özet döviz pozisyon raporu için bildirim süresi "takip eden ayın ilk 10 iş günü" yerine "takip eden ayın son günü" olarak değiştirilmiştir.
  • Yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan firmaların raporlama yükümlülüğü 2024 yılı Ocak ayına ilişkin raporla başlamak üzere ertelenmiştir.
  • Yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzerinde olan firmalar için ise 2023/Mart-Nisan aylarına ilişkin raporlamaların bildirim süresi 30.06.2023'e uzatılmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 12.04.2023 tarihli yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

            Saygılarımızla.

Dosyalar