Sizi Arayalım
Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Bazı Menkul Kıymet Gelirlerine İlişkin Stopaj Oranlarında Sağlanan Geçici Süreli İndirimin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

DUYURU: 17.12.2021/159

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Bazı Menkul Kıymet Gelirlerine İlişkin Stopaj Oranlarında Sağlanan Geçici Süreli İndirimin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

16.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4921 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile; - Mevduat faizleri ve katılım bankalarınca ödenen kar payları, - Tahvil, bono ve kira sertifikalarından elde edilen gelirler ile yatırım fonlarından sağlanan gelirlere ilişkin indirimli tevkifat oranlarının geçerlilik süresi 31.03.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

01.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun geçici 67. maddesi kapsamında menkul kıymet gelirlerine ilişkin stopaj oranlarının belirlendiği “2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”nda değişikliğe gidilerek;

 • Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kar payları,
 • Bankalarca ihraç edilen tahvil ve bonolar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler ile
 • Yatırım fonlarından sağlanan gelir ve kazançlara

ilişkin tevkifat oranlarındaki geçici süreli indirimin uygulama süresi 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise 01.04.2021 tarihinde yayımladığımız Duyuru’da yer almıştı.

Akabinde, yukarıda belirtilen gelir ve kazançlara ilişkin indirimli tevkifat oranlarının uygulama süresi;

 • 01.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıile 31.07.2021 tarihine (04.06.2021 tarihli, 84 sayılı Duyurumuz),
 • 30.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile 30.09.2021 tarihine (30.07.2021 tarihli, 111 sayılı Duyurumuz),
 • 01.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “4561 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile de 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştı. (02.10.2021 tarihli, 134 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, 16.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4921 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile;

 • Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kar payları,
 • Tahvil, bono ve kira sertifikalarından elde edilen gelirler ile
 • Yatırım fonlarından sağlanan gelirlere ilişkin

tevkifat oranlarındaki indirimin süresi 31.03.2022 tarihine (bu tarih dahil) kadar geçerli olmak üzere yeniden uzatılmıştır.

Sözü edilen Cumhurbaşkanı Kararı’nda yer alan düzenlemelerin detayları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Mevduat Faizleri İle Katılım Bankalarınca Ödenen Kar Paylarına İlişkin Tevkifat Oranlarındaki İndirimin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

İşbu Duyuru konusu Karar ile, 30.09.2020 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen; vadesiz ve özel cari hesaplar ile vadeli hesaplara ödenecek olan faiz ve kar paylarına yönelik tevkifat oranlarındaki geçici süreli indirimin, 31.03.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) açılacak veya vadesi yenilenecek olan hesaplar için de uygulanması sağlanmıştır. 

Buna göre, 30.09.2020 ile 31.03.2022 tarihleri arasında (bu tarih dahil) yeni açılan veya vadesi yenilenen hesaplara ödenecek faizler ile kar paylarına uygulanacak tevkifat oranları aşağıdaki gibi olacaktır:

 • Mevduat faizlerinde (TL cinsinden);
  • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
  • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
  • Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0
 • Katılım bankalarınca (TL cinsinden) katılma hesabı için ödenen kar paylarında;
  • Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
  • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

Diğer taraftan, yeni bir uzatma olmadığı taktirde, 01.04.2022 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına 4921 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde yürürlükte olan tevkifat oranları uygulanacaktır.

Tahvil, Bono ve Kira Sertifikaları Gelirleri İle Yatırım Fonları Gelirlerine İlişkin Tevkifat Oranlarındaki İndirimin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

İşbu Duyuru konusu Karar ve önceki düzenlemeler dikkate alındığında, 23.12.2020 ile 31.03.2022 tarihleri arasında (bu tarih dahil) iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıdaki oranlar uygulanacaktır:

 • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
 • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
 • Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
 • 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,
 • 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
 • 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0

Öte yandan Karar ile, 23.12.2020 tarihinden sonra iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar için tatbik edilen %0 oranındaki stopajın da 31.03.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) aynı şekilde uygulanması sağlanmıştır.

Saygılarımızla.

Dosyalar