Sizi Arayalım
Sadece Elektrikli Olan Binek Otomobillerin İlk Tesliminde Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesinde Kullanılan Matrah Aralıkları Yeniden Belirlenmiştir

DUYURU 07.03.2023/40

Sadece Elektrikli Olan Binek Otomobillerin İlk Tesliminde Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesinde Kullanılan Matrah Aralıkları Yeniden Belirlenmiştir

03.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6885 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile sadece elektrikli olan binek otomobillerin ilk tesliminde uygulanan Özel Tüketim Vergisinin belirlenmesinde kullanılan matrah aralıkları yeniden belirlenmiştir.

03.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6885 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile sadece elektrikli olan binek otomobillerin ilk tesliminde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)’nin belirlenmesinde kullanılan matrah aralıklarından bazıları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 

Buna göre, sadece elektrik motorlu olan binek araçlardan;

  • Motor gücü 160 kW'ı geçmeyen araçlarda %10 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 700.000 TL’den 1.250.000 TL’ye(bu matrahı aşanlarda %40 ÖTV oranı uygulanır),
  • Motor gücü 160 kW'ı geçen araçlarda %50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 750.000 TL’den 1.350.000 TL’ye(bu matrahı aşanlarda %60 ÖTV oranı uygulanır)

artırılmıştır.

Bilindiği üzere, ÖTV Kanunu’na ekli (II) sayılı listede yer alan 87.03 tarife pozisyonundaki binek otomobillerin ÖTV oranları, motor gücü ile vergisiz satış fiyatları birlikte dikkate alınarak belirlenmektedir.

Binek otomobillerin ÖTV oranlarının belirlenmesinde kullanılan ve 6885 sayılı Karar ile güncellenen ÖTV matrah aralıklarına aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir.

 

Değişiklik Öncesi Matrah Aralıkları

Vergi Oranı

(%)

Değişiklik Sonrası Matrah Aralıkları

 -- Sadece elektrik motorlu olanlar

 

 -- Sadece elektrik motorlu olanlar

 --- Motor gücü 160 kW'ı geçmeyenler

 

 --- Motor gücü 160 kW'ı geçmeyenler

 ---- Özel tüketim vergisi matrahı 700.000 TL’yi aşmayanlar

10

 ---- Özel tüketim vergisi matrahı 1.250.000 TL’yi aşmayanlar

 ---- Diğerleri

40

 ---- Diğerleri

 --- Motor gücü 160 kW'ı geçenler

 --- Motor gücü 160 kW'ı geçenler

 ---- Özel tüketim vergisi matrahı 750.000 TL’yi aşmayanlar

50

 ---- Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar

 ---- Diğerleri

60

 ---- Diğerleri

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli listelerde yer alan mallardan karşılarında belirtilen tutar ve/veya oranlarda ÖTV alınmaktadır. (II) sayılı listelerdeki mallarda ise nispi vergi oranları üzerinden vergileme yapılmaktadır. Sözü edilen mallardan kayıt ve tescile tabi olanlar için vergiyi doğuran olay, bu malların ilk iktisabında meydana gelmektedir. Kayıt ve tescile tabi taşıtlarda vergilendirme dönemi söz konusu olmayıp, ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce verginin beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen değişiklikler, Karar’ın Resmi Gazete’de yayımlandığı 03.03.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

6885 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar