Sizi Arayalım
Mayıs 2021 Vergi Takvimi

DUYURU: 05.05.2021/73

Mayıs 2021 Vergi Takvimi

Mayıs 2021 Vergi Takvimi Centrum tarafından hazırlanan ve Mayıs ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetleri içeren duyurumuz aşağıdadır.

İlk Tarih

Son Tarih

VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ

01/11/2020

07/05/2021

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Ekim 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (133 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

01/12/2020

07/05/2021

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Kasım 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (133 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

01/01/2021

07/05/2021

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (133 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

01/01/2021

07/05/2021

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (133 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

01/02/2021

07/05/2021

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (133 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

01/04/2021

07/05/2021

Mart 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) (133 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

01/04/2021

07/05/2021

Mart 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) (133 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

01/05/2021

10/05/2021

16-30 Nisan 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

03/05/2021

11/05/2021

16-30 Nisan 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01/05/2021

17/05/2021

Nisan 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2021

17/05/2021

Nisan 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2021

17/05/2021

Nisan 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/05/2021

17/05/2021

Nisan 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2021

17/05/2021

Nisan 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2021

17/05/2021

Nisan 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/05/2021

17/05/2021

Nisan 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01/05/2021

20/05/2021

Nisan 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2021

20/05/2021

Nisan 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2021

20/05/2021

Nisan 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/05/2021

20/05/2021

Nisan 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2021

20/05/2021

Nisan 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2021

20/05/2021

Nisan 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/05/2021

25/05/2021

1-15 Mayıs 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

17/05/2021

26/05/2021

1-15 Mayıs 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01/05/2021

26/05/2021

Nisan 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2021

26/05/2021

Nisan 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

01/05/2021

26/05/2021

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi

01/05/2021

26/05/2021

Nisan 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2021

31/05/2021

Veraset ve İntikal Vergisi 1. Taksit Ödemesi

01/05/2021

31/05/2021

2020 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması

01/04/2021

31/05/2021

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/05/2021

31/05/2021

Nisan 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/04/2021

31/05/2021

2020 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması

01/05/2021

31/05/2021

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

01/04/2021

31/05/2021

2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi (134 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

01/05/2021

31/05/2021

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi

01/04/2021

31/05/2021

2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi (134 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

01/05/2021

31/05/2021

Nisan 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/05/2021

31/05/2021

2020 Yılına Ait Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınmasının Son Günü

01/02/2021

31/05/2021

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/03/2021

31/05/2021

2021 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

01/03/2021

31/05/2021

2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

01/03/2021

31/05/2021

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/05/2021

31/05/2021

7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi

01/03/2021

31/05/2021

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/05/2021

31/05/2021

Nisan 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/05/2021

31/05/2021

Nisan 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/05/2021

31/05/2021

Nisan 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/05/2021

31/05/2021

7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi

01/05/2021

02/08/2021

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/05/2021

31/08/2021

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Saygılarımızla. 

Dosyalar