Sizi Arayalım
Petrol Ürünlerinde Maktu Olarak Uygulanmakta Olan ÖTV Tutarları Artırılmıştır

DUYURU 18.07.2023/86

Petrol Ürünlerinde Maktu Olarak Uygulanmakta Olan ÖTV Tutarları Artırılmıştır

16.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7390 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan akaryakıt ürünleri, LPG, doğalgaz, biodizel gibi mallar ile (B) cetvelinde yer alan solvent türevleri, gazyağı, bazyağ, madeni yağlar ve katkı maddelerinde uygulanan maktu ÖTV tutarları artırılmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 15.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7456 sayılı Kanun” (6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) ile; Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki mallar için maktu vergi tutarlarının enflasyondan etkilenmemesi amacıyla (I) sayılı listede yer alan mallara uygulanan vergi tutarlarının artırılmasına ilişkin olarak Cumhurbaşkanına verilen yetkinin kapsamı genişletilmişti. (17.07.2023 tarihli, 5 sayılı Rehberimiz)

Bu defa, 16.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7390 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan akaryakıt ürünleri, LPG, doğalgaz, biodizel gibi mallar ile (B) cetvelinde yer alan solvent türevleri, gazyağı, bazyağ, madeni yağlar ve katkı maddelerinde uygulanan maktu ÖTV tutarları artırılmıştır.

Petrol ürünlerine uygulanan ve 7390 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile artırılan maktu ÖTV tutarlarına aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

Yeni Vergi Tutarı (TL)

Birimi

2710.12.11.00.00

(Hafif yağlar ve müstahzarları)

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

0

0

Kilogram

2710.12.31.00.00

Uçak benzini

0

0

Litre

2710.12.41.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

Oktanı (RON) 95'den az olanlar

2,1500

6,4049

Litre

2710.12.45.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

Kurşunsuz benzin 95 oktan

2,5265

7,5265

Litre

2710.12.45.00.13

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

Kurşunsuz benzin 95 oktan (E 10)

2,5265

7,5265

Litre

2710.12.45.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

Diğerleri

2,5265

7,5265

Litre

2710.12.49.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan

2,6485

7,8899

Litre

2710.12.49.00.12

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan (E 10)

2,6485

7,8899

Litre

2710.12.49.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Diğerleri

2,6485

7,8899

Litre

2710.12.51.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

Oktanı (RON) 98'den az olanlar

2,1800

6,4943

Litre

2710.12.59.00.00

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

2,1800

6,4943

Litre

2710.12.70.00.00

Benzin tipi jet yakıtı

0

0

Litre

2710.19.21.00.00

(Kerosen)

Jet yakıtı

0

0

Litre

2710.19.43.00.11

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)

Motorin

2,0559

7,0559

Litre

2710.19.43.00.17

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)

Damıtık denizcilik yakıtı

1,7945

6,1588

Litre

2710.19.43.00.29

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)

Diğerleri

1,7945

6,1588

Litre

2710.19.46.00.18

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler)

Damıtık denizcilik yakıtı

1,7945

6,1588

Litre

2710.19.46.00.29

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler)

Diğerleri

1,7945

6,1588

Litre

 

2710.19.47.00.18

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler)

Damıtık denizcilik yakıtı

1,7945

6,1588

Litre

2710.19.47.00.19

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler)

Diğerleri

1,7945

6,1588

Litre

2710.19.48.00.11

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler)

Damıtık denizcilik yakıtı

1,7245

5,9185

Litre

2710.19.48.00.18

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler)

Diğerleri

1,7245

5,9185

Litre

2710.20.11.00.11

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)

Motorin

2,0559

7,0559

Litre

2710.20.11.00.19

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)

Diğerleri

1,7945

6,1588

Litre

2710.20.15.00.00

(Gaz oiller)

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler

1,7945

6,1588

Litre

2710.20.17.00.00

(Gaz oiller)

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler

1,7945

6,1588

Litre

2710.20.19.00.00

(Gaz oiller)

Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler

1,7245

5,9185

Litre

2710.20.90.00.00

Diğer yağlar

(2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri ile 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri hariç)

1,7245

5,9185

Litre

2710.19.62.00.10

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler)

Kalorifer Yakıtı

0,4760

1,6336

Kilogram

2710.19.62.00.11

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler)

Fuel oil

0,4760

1,6336

Kilogram

2710.19.62.00.31

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler)

Artık denizcilik yakıtı

0,4760

1,6336

Kilogram

2710.19.62.00.39

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler)

Diğerleri

0,4760

1,6336

Kilogram

2710.19.64.00.10

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler)

Kalorifer Yakıtı

0,2370

0.8134

Kilogram

2710.19.64.00.11

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler)

Fuel oil

0,2370

0.8134

Kilogram

2710.19.64.00.31

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler)

Artık denizcilik yakıtı

0,2370

0.8134

Kilogram

2710.19.64.00.39

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler)

Diğerleri

0,2370

0.8134

Kilogram

2710.19.68.00.11

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler)

Yüksek kükürtlü fuel oil

0,2240

0,7688

Kilogram

2710.19.68.00.31

(Fuel oilier)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler)

Artık denizcilik yakıtı

0,2240

0,7688

Kilogram

2710.19.68.00.39

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler)

Diğerleri

0,2240

0,7688

Kilogram

2710.20.31.00.00

(Fuel oiller)

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler

0,4760

1,6336

Kilogram

2710.20.35.00.00

(Fuel oiller)

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler

0,2370

0,8134

Kilogram

2710.20.39.00.00

(Fuel oiller)

Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler

0,2240

0,7688

Kilogram

27.11.

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

(2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11;

2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)

0

0

Kilogram

2711.11.00.00.00

(Sıvılaştırılmış)

Doğal gaz

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar

 

 

0,8599

 

 

2,7944

 

 

Standart Metreküp

Diğerleri

0,0230

0,0747

Standart Metreküp

2711.12

(Sıvılaştırılmış)

Propan

1,7780

5,7780

Kilogram

2711.13

(Sıvılaştırılmış)

Bütan

1,7780

5,7780

Kilogram

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz)

 

1,7780

 

5,7780

 

Kilogram

Diğerleri

1,7780

5,7780

Kilogram

2711.21.00.00.00

(Gaz halinde olanlar)

Doğal gaz

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar

 

0,8599

 

2,7944

 

Standart Metreküp

Diğerleri

0,0230

0,0747

Standart Metreküp

2711.29.00.00.11

(Gaz halinde olanlar)

Propan

1,778

5,7780

Kilogram

2711.29.00.00.12

(Gaz halinde olanlar)

Bütan

1,778

5,7780

Kilogram

27.13

Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

(2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç)

0

0

Kilogram

2713.11.00.00.00

(Petrol koku)

Kalsine edilmemiş

0

0

Kilogram

2713.12.00.00.00

(Petrol koku)

Kalsine edilmiş

0

0

Kilogram

2713.20.00.00.19

(Petrol bitümeni)

Diğerleri

0

0

Kilogram

2713.90

Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

0

0

Kilogram

2715.00.00.00.00

Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar

0

0

Kilogram

38.26

Biodizel ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle %70'den az petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler veya içermeyenler)

1,1209

3,8470

Litre

 

(B) CETVELİ

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

Yeni Vergi Tutarı (TL)

Birimi

2707.10.00.00.00

Benzol (Benzen)

2,4985

7,4431

Kilogram

2707.20.00.00.00

Toluol (Toluen)

2,4985

7,4431

Kilogram

2707.30.00.00.00

Ksilol (Ksilen)

2,4985

7,4431

Kilogram

2707.50.00.00.11

Solvent nafta (Çözücü nafta)

2,4985

7,4431

Kilogram

2707.50.00.00.19

Diğerleri

2,4985

7,4431

Kilogram

2707.99.19.00.00

Diğerleri

2,4985

7,4431

Kilogram

2707.99.20.00.00

Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen

2,4985

7,4431

Kilogram

2709.00.10.00.00

Tabii gazın kondanseleri

2,4985

7,4431

Kilogram

2710.12.21.00.00

White spirit

2,4985

7,4431

Kilogram

2710.12.25.00.00

Diğerleri

2,4985

7,4431

Kilogram

2710.12.90.00.11

Diğer solventler (Çözücüler)

2,4985

7,4431

Kilogram

2710.12.90.00.19

Diğerleri

2,4985

7,4431

Kilogram

2710.19.29.00.00

Diğerleri

2,4985

7,4431

Kilogram

2710.20.90.00.00

Diğer yağlar

[Yalnız;

-2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P.

numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,

2,4985

7,4431

Kilogram

 

-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]

1,5007

5,1504

Kilogram

2901.10.00.90.11

Hekzan

2,4985

7,4431

Kilogram

2901.10.00.90.12

Heptan

2,4985

7,4431

Kilogram

2901.10.00.90.13

Pentan

2,4985

7,4431

Kilogram

2901.10.00.90.19

Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar

2,4985

7,4431

Kilogram

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

2,4985

7,4431

Kilogram

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

2,4985

7,4431

Kilogram

2902.60.00.00.00

Etilbenzen

2,4985

7,4431

Kilogram

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

2,4985

7,4431

Kilogram

38.11

Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

2,4985

7,4431

Kilogram

3814.00

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

0,939

2,7973

Kilogram

3824.99.96.90.68

Diğerleri

0,939

2,7973

Kilogram

2710.19.71.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

1,5007

5,1504

Kilogram

2710.19.75.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

1,5007

5,1504

Kilogram

2710.19.81.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

1,5007

5,1504

Kilogram

2710.19.83.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Hidrolik yağları

1,5007

5,1504

Kilogram

2710.19.85.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Beyaz yağlar, sıvı parafin

1,5007

5,1504

Kilogram

 

2710.19.87.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Dişli yağları ve redüktör yağları

1,5007

5,1504

 

Kilogram

2710.19.91.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

1,5007

5,1504

Kilogram

2710.19.93.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

1,5007

5,1504

Kilogram

2710.19.99.00.25

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Diğer madeni yağlar

1,5007

5,1504

Kilogram

2710.19.99.00.11

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock

1,5007

5,1504

Kilogram

2710.19.99.00.98

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Diğerleri

1,5007

5,1504

Kilogram

2712.20

Ağırlık itibariyle %0,75'den az yağ içeren parafin

1,5007

5,1504

Kilogram

3801.20.10.00.00

Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı- kolloidal grafit

1,5007

5,1504

Kilogram

3819.00.00.00.00

Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70'den az oranda içeren müstahzar sıvılar

1,5007

5,1504

Kilogram

2710.19.25.00.11

Gazyağı

1,1367

3,9012

Litre

2710.19.25.00.19

Diğerleri

1,1367

3,9012

Litre

3403.11.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

1,5007

5,1504

Kilogram

3403.19.10.00.00

(Yağlama müstahzarları)

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

1,5007

5,1504

Kilogram

3403.19.20.00.00

(Yağlama müstahzarları)

Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60'a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar

1,5007

5,1504

Kilogram

3403.19.80.00.00

(Yağlama müstahzarları)

Diğerleri

1,5007

5,1504

Kilogram

3403.91.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

1,5007

5,1504

Kilogram

3403.99.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)

Diğerleri

1,5007

5,1504

Kilogram

Yukarıda belirtilen değişiklikler, Karar’ın Resmi Gazete’de yayımlandığı 16.07.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

“7390 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar