Sizi Arayalım
Benzin, Motorin ve LPG Gibi Akaryakıt Ürünlerinde Eşel Mobil Sistemiyle Belirlenen ÖTV Tutarı Uygulamasına Kademeli Olarak Son Verilmektedir

DUYURU: 30.12.2021/166

Benzin, Motorin ve LPG Gibi Akaryakıt Ürünlerinde Eşel Mobil Sistemiyle Belirlenen ÖTV Tutarı Uygulamasına Kademeli Olarak Son Verilmektedir

22.12.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “4938 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile eşel mobil sisteminin kademeli olarak kaldırılması kararlaştırılmıştır.

Kamuoyunda bilinen adıyla akaryakıt ürünlerinde eşel-mobil sistemi, 14.05.2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile 17.05.2018 tarihinden geçerli olmak üzere uygulamaya konulmuş olup, bu tarihten beri uygulanmaktadır.

Eşel-mobil sistemi; akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını sağlamaya yönelik bir sistemdir.

Örneğin, benzin fiyatı belirtilen nedenlerle (vergiler hariç) 20 kuruş artacağında, benzindeki ÖTV aynı tutarda indirilmek suretiyle benzinin pompa fiyatı sabit tutulmaktadır. Daha sonra benzin fiyatında indirim yapılacak olması durumunda ise, öncelikle ÖTV tutarı artırılarak vazgeçilen ÖTV karşılanmaktadır. Böylelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketiciyi uzun bir süredir artan fiyatlardan korumaktadır.

Öte yandan, özellikle 2021 yılının son çeyreğinde artan döviz kuruna bağlı olarak, eşel-mobil sistemi nedeniyle akaryakıt ürünlerinde ÖTV oranı sıfırlanmış durumdadır.

Bu defa, eşel-mobil sistemine ilişkin olarak 22.12.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı tarih itibarıyla yürürlüğe giren “4938 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile sistemin kademeli olarak kaldırılması amaçlanmaktadır.

Karar ile;

  • 22.12.2021 tarihi itibarıyla geçerli rafineri çıkış fiyatlarının, sisteme esas yeni baz tutarlar olarak kabul edildiği,
  • Aynı tarih itibarıyla ÖTV tutarlarının sıfır olarak kabul edildiği,
  • Akaryakıt fiyatlarındaki olası düşüşlerde ÖTV tutarlarının artırılarak fiyat indirimlerinin öncelikle daha önce vazgeçilmiş ÖTV’ye karşılanması ve indirimlerin bu tutarda pompa satış fiyatına yansıtılmaması,
  • İndirimlerden sonra yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında artış olması halinde artık/tekrar ÖTV indirimi yapılmaması, ancak artan fiyatların tekrar inmesi halinde yine önceliğin ÖTV artışı yapılması suretiyle yeni indirimin de bu tutarda pompa fiyatlarına yansımaması,
  • Bu suretle ulaşılacak ÖTV tutarlarının 02.04.2020 tarihi itibarıyla geçerli ÖTV tutarlarını aşmaması ve her bir mal itibarıyla bu tarihteki ÖTV tutarlarına ulaşıldığında ilgili mal itibarıyla sistemin kendiliğinden sonlandırılması

şeklinde yeni bir sisteme geçilmiştir.

Böylelikle, enflasyonist etkileri önlemek ve tüketiciyi desteklemek amacıyla 14.05.2018 tarihinden bu yana uygulanan eşel-mobil sisteminin kademeli olarak sonlandırılması amaçlanmaktadır.

Yeni sistem dahilinde, Kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 3 gün içinde gerçekleşen döviz kurlarındaki azalışa bağlı rafineri çıkış fiyatlarındaki düşüşlere istinaden ÖTV tutarları artırılmış ve 25.12.2021 tarihi itibarıyla motorin, propan, bütan ve L.P.G. isimli malların ÖTV tutarları 02.04.2020 tarihli tutarlarına ulaştığından bu mallar için eşel-mobil sistemi aynı tarih itibarıyla sona ermiştir. Benzinde ise ÖTV tutarı önemli ölçüde (2 TL’nin üzerinde) karşılanmış olup, bu mal için de sistemin sonlanmasına düşük bir ÖTV tutarı kalmıştır.

Yukarıda detaylarına yer verdiğimiz 4938 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan haline ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar