Sizi Arayalım
Matrah/Vergi Artırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinden Doğan Vergilerin Tecili Hakkında Tahsilat İç Genelgesi Yayımlanmıştır

DUYURU: 21.12.2021/161

Matrah/Vergi Artırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinden Doğan Vergilerin Tecili Hakkında Tahsilat İç Genelgesi Yayımlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan “13.12.2021 tarihli ve 2021/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi” ile 7143 ve 7326 sayılı Kanunlar kapsamında matrah/vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltmesinden doğan vergilerin 6183 sayılı Kanun’un 48. maddesine uyarınca tecil ve taksitlendirilebilmesine olanak sağlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan “13.12.2021 tarihli ve 2021/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi” ile 7143 ve 7326 sayılı Kanunlar kapsamında matrah/vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltmesinden doğan vergilerin Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine uyarınca tecil ve taksitlendirilebilmesine olanak sağlanmıştır.

Buna göre, 7143 ve 7326 sayılı Kanunların;

  • 5. maddelerine göre matrah/vergi artırımında bulunan mükelleflerin anılan Kanunlar kapsamında tahakkuk eden vergilerinin Kanunlarda belirtilen süre ve şekilde ödenmemesi nedeniyle madde hükmünden yararlanma hakkının kaybedilmesi halinde, söz konusu maddeler kapsamında tahakkuk eden vergilerinin,
  • 6. maddelerine göre, işletme kayıtları ile kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin bu işlemler üzerine tahakkuk eden vergilerinin,

6183 sayılı Kanunun 48. maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirilebilmesi (KDV’lerin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte olmak üzere) uygun görülmüştür.

Söz konusu İç Genelge’nin orijinal haline ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar