Sizi Arayalım
Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli Konaklama Tesislerince Döviz Cinsinden ya da Dövize Endeksli Konaklama Hizmet Sözleşmesi Düzenlenebilecektir

DUYURU: 01.02.2021/11

Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli Konaklama Tesislerince Döviz Cinsinden ya da Dövize Endeksli Konaklama Hizmet Sözleşmesi Düzenlenebilecektir

30.01.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 No.lu Tebliğ Değişiklik Yapılmasına Dair 2021-32/59 No.lu Tebliğ” ile, 30.01.2021 tarihi itibariyle Türkiye’de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak kararlaştırması mümkün hale getirilmiştir.

30.01.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 No.lu Tebliğ Değişiklik Yapılmasına Dair 2021-32/59 No.lu Tebliğ” ile, 2008-32/34 no.lu Tebliğ’in “Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” başlıklı 8/7. maddesinde değişikliğe gidilerek, Türkiye’de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmelerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırması mümkün hale getirilmiştir.

Söz konusu düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandığı 30.01.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, söz konusu tesisler, Türkiye’de yerleşik kişilerle düzenleyecekleri konaklama hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak belirleyebilecektir. Ancak, anılan tesislerin konaklama hizmet sözleşmesi dışındaki mal ve hizmet alım ya da satımına ilişkin sözleşmelerinin genel esaslar çerçevesinde düzenlenmesi gerekecektir.

Saygılarımızla.

Dosyalar