Sizi Arayalım
31.12.2023 Tarihine Kadar Yapılacak Prefabrik Yapı ve Konteyner Teslimleri İçin Belirlenen %1 KDV Oranı Uygulamasının Kapsamı Genişletilmiştir

DUYURU 01.03.2023/33

31.12.2023 Tarihine Kadar Yapılacak Prefabrik Yapı ve Konteyner Teslimleri İçin Belirlenen %1 KDV Oranı Uygulamasının Kapsamı Genişletilmiştir

23.02.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6830 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile prefabrik yapı ve konteynerlerin tesliminde (kurulum ve montaj dahil) fatura muhatabının kim olduğuna, söz konusu malların kullanım amacına ve nerede kullanıldığına bakılmaksızın KDV oranının 31.12.2023 tarihine kadar %1 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Hatırlanacağı üzere, 14.02.2023 tarihli (mükerrer sayılı) Resmi Gazete’de yayımlanan “6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile deprem dolayısıyla OHAL ilan edilen illerde kullanılmak üzere afetzedelere ve Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 17/2. maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan prefabrik yapı ve konteyner teslimleri (kurulum ve montaj işleri dahil) için geçerli KDV oranı 31.12.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere %18’den %1’e indirilmişti. (14.02.2023 tarihli, 25 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, 23.02.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6830 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile konteyner ve prefabrik yapı teslimlerinde %1'e indirilen KDV oranının kapsamı genişletilmiştir.

Söz konusu Karar ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’ın Geçici 10. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Prefabrik yapı ile konteynerlerin 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tesliminde (kurulum ve montaj işleri dahil), 1 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

Bu değişiklik ile, prefabrik yapı ve konteynerlerin tesliminde (kurulum ve montaj dahil) fatura muhatabının kim olduğuna, söz konusu malların kullanım amacına ve nerede kullanıldığına bakılmaksızın KDV oranı 31.12.2023 tarihine kadar %1 olarak uygulanacaktır.

Anılan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandığı 23.02.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“6830 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar