Sizi Arayalım
Koronavirüs Nedeniyle Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Tüm İşverenler/Mükellefler Yönünden Uygulamaya Başlanacağı Tarih  1 Temmuz 2020’ye Ertelenmiştir

DUYURU: 04.04.2020/58

Koronavirüs Nedeniyle Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Tüm İşverenler/Mükellefler Yönünden Uygulamaya Başlanacağı Tarih 1 Temmuz 2020’ye Ertelenmiştir

09.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 7 Sıra No.lu Tebliğ” ile, Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellefler/işverenler için halihazırda başlamış olan muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasına; 

  • Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (bankalar hariç) için, değişiklik öncesi düzenlemede olduğu şekilde, 01.2020 tarihinden itibaren başlanacağı belirtilmiş,
  • Diğer mükellefler/işverenler açısından ise söz konusu uygulamanın başlangıç tarihi 03.2020 tarihine kadar ertelenmişti.

Konuya ilişkin açıklamalarımız 10.02.2020 tarihinde yayımladığımız Duyuru’da yer almıştı. 

Bu defa, 04.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 8 Sıra No.lu Tebliğ” ile, gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta ilerleyen “Yeni Koronavirüs (Covid-19)” salgını nedeni ile uygulamaya başlanılan pilot iller dışında kalan iller için uygulamanın başlangıç tarihi 01.07.2020 olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, Kırşehir, Amasya, Bartın, Çankırı, Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellef/işverenler bildirimlerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi üzerinden; diğer illerdeki işverenler/mükellefler ise SGK bildirimlerini e-bildirge sistemi, vergi bildirimlerini ise Muhtasar Beyanname üzerinden gerçekleştirecektir. 2020 yılı Temmuz ayından itibaren ise tüm Türkiye’deki işverenler/mükelleflerin bildirimlerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle yapmaları gerekecektir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar