Sizi Arayalım
Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlanmıştır

DUYURU: 21.02.2024/13

Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlanmıştır

20.02.2024 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan “165 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” ile; 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kullanılacak ortalama ticari kredi faiz oranları belirlenmiş, ayrıca enflasyon düzeltmesi uygulamasına yönelik bazı hususlara ilişkin örnek hesaplamalara da yer verilmek suretiyle açıklamalar yapılmıştır.

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin (A) fıkrası uyarınca enflasyon düzeltmesi; bilançodaki parasal olmayan kıymetlerin tarihi değerlerinin (düzeltmeye esas alınacak tutarın) düzeltme katsayısıyla çarpılması suretiyle bilançonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanması işlemi olarak tanımlanmaktadır.

Yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yi-ÜFE) son 36 aylık artış oranının %100'den ve son 12 aylık artış oranının da %10'dan fazla olması şartlarının her ikisinin birden gerçekleşmesi durumunda mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak 7352 sayılı Kanun’la Vergi Usul Kanunu’na eklenen geçici 33. madde uyarınca 31.12.2023 tarihli mali tablolar, yukarıdaki %10 ve %100 şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır.

Ancak, 7352 sayılı Kanun’la Vergi Usul Kanunu’na eklenen geçici 33. madde uyarınca 31.12.2023 tarihli mali tabloların yukarıdaki yüzde 10 ve yüzde 100 şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Vergi Usul Kanunun mükerrer 298. maddesinin (A) fıkrası ve geçici 33. maddesi gereğince 2023 hesap dönemi sonu ve izleyen hesap dönemlerine ilişkin olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların ve düzeltme işlemlerinin usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik olarak hazırlanan “555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” 30.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de (2. mükerrer) yayımlanmıştı. (02.01.2024 tarihli, 2 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, 20.02.2024 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan “165 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” ile; 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun enflasyon düzeltmesi işlemlerinde kullanılacak ortalama ticari kredi faiz oranları belirlenmiş, ayrıca enflasyon düzeltmesi uygulamasına yönelik bazı hususlara ilişkin örnek hesaplamalara da yer verilmek suretiyle açıklamalar yapılmıştır.

165 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri’ne buradan ulaşabilirsiniz.

                          Saygılarımızla.

Dosyalar