Sizi Arayalım
Konaklama Hizmetlerindeki İndirimli KDV Uygulamasının Süresi 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

DUYURU: 02.05.2021/65

Konaklama Hizmetlerindeki İndirimli KDV Uygulamasının Süresi 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

30.04.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, KDV oranlarının düzenlendiği 2007/13033 sayılı Karar'a geçici 9. madde eklenmek suretiyle, konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri için öngörülen %1 oranındaki indirimli KDV uygulamasının 30.06.2021 tarihine kadar devam etmesi sağlanmıştır. Sözü edilen Karar ile ilgili Centrum tarafından hazırlanan Duyuru aşağıda yer almaktadır.

31.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, “2007/13033 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”na geçici 6. madde eklenmek suretiyle, çok sayıda mal ve hizmetin tabi olduğu katma değer vergisi (KDV) oranlarında 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere indirime gidilmişti. Konuya ilişkin açıklamalarımız 02.08.2020 tarihinde yayımladığımız Duyuru’da yer almıştı. 

Akabinde, 23.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3318 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, sözü edilen geçici 6. maddede yer alan 31.12.2020 tarihi 31.05.2021 olarak değiştirilmek suretiyle, ilgili mal ve hizmetlere ilişkin KDV oranlarındaki indirimlerin uygulama süresi 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştı. (24.12.2020/197 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, 30.04.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Karar'a geçici 9. madde eklenmiştir: “Geçici Madde 9- (1) 30/6/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ekli (II) sayılı listenin ‘B) Diğer Mal ve Hizmetler’ bölümünün 25. sırasında yer alan geceleme hizmetleri için 1. maddenin 1. fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

Böylelikle, konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri için  %1 KDV oranı uygulanmasına 30.06.2021 tarihine kadar devam edilecektir.

         Saygılarımızla. 

Dosyalar