Sizi Arayalım
Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

DUYURU: 22.12.2022/126

Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28. günü sonuna kadar uzatılmıştır.

22.12.2022 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “149 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri” yayımlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan söz konusu Sirküler ile 01.12.2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinden başlamak üzere (Kasım 2022 dönemine ait katma değer vergisinin beyanı ve ödemesi dahil), Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28. günü sonuna kadar uzatılmıştır.

                          Saygılarımızla.

Dosyalar