Sizi Arayalım
İmalat Sanayi ile Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerinde Uygulanan KDV İstisnasının Süresi 31.12.2024 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

DUYURU: 23.12.2022/127

İmalat Sanayi ile Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerinde Uygulanan KDV İstisnasının Süresi 31.12.2024 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

İmalat sanayi ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının süresi 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

27.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’na eklenen geçici 39. madde gereğince;

  • Sanayi Sicili Kanunu’na göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ile
  • “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, “Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun” kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri,

01.05.2018 tarihinden başlamak üzere, 31.12.2019 tarihine kadar KDV’den istisna edilmişti. (2018/03 sayılı Rehberimiz)

Akabinde, 24.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7201 sayılı Kanun ile sözü edilen istisnanın uygulama süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştı. Yeni bir düzenleme olmaması halinde, yukarıda belirtilen istisna düzenlemesinin uygulanma süresi 31.12.2022 tarihinde sona erecekti.

Bu defa, 21.12.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6583 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, söz konusu istisnanın geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılmış ve düzenleme kapsamında 31.12.2024 tarihine kadar yapılacak olan teslimler için de istisnanın uygulanması sağlanmıştır.

Söz konusu Karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı 21.12.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“6583 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                                                                                                            Saygılarımızla.

Dosyalar