Sizi Arayalım
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmıştır

DUYURU: 21.07.2023/88

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmıştır

Ek motorlu taşıtlar vergisinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslara yönelik açıklamaların yer aldığı “1 seri no.lu 7456 Sayılı Kanun’un 1’inci Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ Taslağı” Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde 19.07.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Hatırlanacağı üzere “7456 sayılı Kanun” ile 15.07.2023 tarihi itibariyle kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile 31.12.2023 tarihine kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtların, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmasına karar verilmişti. (17.07.2023 tarihli, 5 sayılı Rehberimiz)

Bu defa, yukarıda belirtilen ek motorlu taşıtlar vergisinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslara yönelik açıklamaların yer aldığı “1 Seri No.lu 7456 Sayılı Kanun’un 1’inci Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ Taslağı” Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde 19.07.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerin 21.07.2023 cuma günü sonuna kadar e-posta yoluyla (DARIN@gelirler.gov.tr adresine) iletilmesi mümkündür.

Yukarıda sözü edilen Tebliğ Taslağı’na ulaşmak için tıklayınız.

                          Saygılarımızla.

Dosyalar