Sizi Arayalım
Dijital Vergi Dairesinin Uygulama Usul ve Esaslarının Belirlenmesine İlişkin 552 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

DUYURU: 11.10.2023/109

Dijital Vergi Dairesinin Uygulama Usul ve Esaslarının Belirlenmesine İlişkin 552 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

07.10.2023 tarihli Resmi Gazete’de Dijital Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin olarak “552 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” yayımlanmıştır.

07.10.2023 tarihli Resmi Gazete’de Dijital Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin olarak “552 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile;

 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin tek çatı altında birleştirilerek kişilerin tüm uygulamalara kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlaması, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulması ile mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin ödevlerini yerine getirirken hizmet alma süreçlerinde günümüz bilişim teknolojilerinin getirdiği imkanlardan daha fazla yararlanması amacıyla geliştirilen Dijital Vergi Dairesi uygulamasına,
 • İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr), İnternet Vergi Dairesi (intvrg.gib.gov.tr) ve e-Beyanname Sistemi (ebeynname.gib.gov.tr) erişim sayfaları kapatılarak, tek giriş ile tüm hizmetlere (e-Belge, B-Trans ve e-Defter sistemleri hariç) erişimin dijital.gib.gov.tr üzerinden sağlanmasına,
 • Dijital Vergi Dairesi üzerinden mükelleflerin yaptığı başvurulara istinaden vergi dairesince yapılan işlemlerin robotik süreçler ve yapay zekâ teknolojisi kullanarak Dijital Vergi Dairesi tarafından yapılmasına ve bu işlemler sonucunda düzenlenmesi gereken belgelerin Başkanlıkça elektronik ortamda imzalanmasına, mühürlenmesine veya onaylanmasına

ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre, aşağıda yer alan işlemlerin, dileyen kişiler tarafından Dijital Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirmesine imkan sağlanmıştır:

 • Borç ödeme
 • Mükellefiyet durum yazısı alınması
 • Borç durum yazısı talebinde bulunulması
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dönem değişiklik bildiriminde bulunulması
 • Vergi kimlik numarası doğrulama
 • Vergi kimlik numarası sorgulama
 • e-Vergi levhası sorgulama
 • Re’sen terk sorgulama
 • ÖTV2A ödeme belgesi sorgulama
 • Gümrük çıkış beyannamesi sorgulama
 • Yabancılar için vergi kimlik numarası doğrulama
 • Yabancılar için potansiyel vergi kimlik numarası sorgulama
 • e-Devlet alındı numarası ile sorgulama
 • Özelge talep edilmesi
 • Emanet hesaplarında bekleyen tutarlara ilişkin dilekçeler
 • Başkanlıkça uygun görülen diğer iş ve işlemler

İnteraktif Vergi Dairesi ve İnternet Vergi Dairesi gibi uygulamalar üzerinden sunulan hizmetler belli bir plan dahilinde Dijital Vergi Dairesine aktarılarak bu Sistem üzerinden sunulacaktır. Sözü edilen süreç başlayana kadar İnteraktif Vergi Dairesi ve İnternet Vergi Dairesi gibi uygulamalar kullanılmaya devam edilecektir.

Vergi Usul Kanunu’nun 376. maddesi kapsamında Dijital Vergi Dairesi üzerinden başvurusu yapılan indirim talepleri üzerine düzenlenen tahakkuk fişi Sistemden iletilecek ve bu ileti tahakkuk fişinin muhatabına tebliği yerine geçecektir.

Sistem üzerinden verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler için ilgili vergi dairesine posta yoluyla veya elden ayrıca başvuru şartı aranmayacaktır. Bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin Dijital Vergi Dairesi üzerinden alınmasından sonra yapılacak işlemler için işbu Duyuru konusu 552 sıra no.lu VUK Genel Tebliği’nde düzenleme bulunmayan hallerde, konunun düzenlendiği ilgili mevzuat düzenlemeleri geçerli olacaktır.

Başkanlık, vergi dairelerince yapılan işlemlerin robotik süreçler ve yapay zeka teknolojisi kullanılarak Dijital Vergi Dairesi tarafından yapılmasına ve bu işlemler sonucunda düzenlenmesi gereken belgelerin Başkanlıkça elektronik ortamda imzalanmasına, mühürlenmesine veya onaylanmasına karar verebilecek; bu şekilde Dijital Vergi Dairesi tarafından yapılmasına karar verilen işlemler dijital.gib.gov.tr ve/veya www.gib.gov.tr adreslerinden ayrıca duyurulacaktır.

Benzer şekilde, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerden Dijital Vergi Dairesi üzerinden verilmesi zorunluluğu getirilenler de dijital.gib.gov.tr ve/veya www.gib.gov.tr adreslerinden kamuoyuna duyurulacaktır.

“552 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”nin Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                          Saygılarımızla.

Dosyalar