Sizi Arayalım
İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Kapsamında Yapılacak Olan İşlemlerin İnternet Vergi Dairesinden Yapılmasına İlişkin Olarak 69 Sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri Yayımlanmıştır

DUYURU: 24.06.2022/72

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Kapsamında Yapılacak Olan İşlemlerin İnternet Vergi Dairesinden Yapılmasına İlişkin Olarak 69 Sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri Yayımlanmıştır

İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında yapılacak olan işlemlerin İnternet Vergi Dairesinden yapılmasına ilişkin olarak 69 seri no.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri yayımlanmıştır.

21.04.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri No.lu Tebliğ” ile isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması imkanı getirilmişti. (25.04.2022 tarihli, 46 sayılı Duyurumuz)

Sözü edilen uygulama ile, mükelleflere, yazılı bir sözleşme düzenleyerek bir yıl süreyle anlaştıkları satıcılardan yapacakları kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında, tevkifat sorumluluklarının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın (diğer bir deyişle, belirlenen alıcı olmadıkları için tevkifat sorumlulukları bulunmasa bile), hesaplanan KDV’nin tamamını sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeme imkanı sağlanmıştı.

Bu defa, 22.06.2022 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan “69 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri” ile isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında alıcı tarafların satıcı mükellefler ile düzenledikleri sözleşmelerin ve sözleşme düzenlenen satıcıya ait bilgilerinin İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilmesi hakkında açıklamalar yapılmıştır.

41 seri no.lu Tebliğ ile yapılan düzenlemeye göre alıcı mükelleflerin, isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında düzenledikleri sözleşmelerin bir örneği ile bu kapsamda işlem yapacak satıcıların bilgilerini (adı soyadı/unvanı, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, sözleşme uygulama dönemi), işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce liste halinde bağlı oldukları vergi dairesine vermeleri ve sözleşmelerin feshedilmesi, tadili vb. durumları da yine işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce bağlı oldukları vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir.

Bununla birlikte, vergilendirmeye ilişkin ödevlerin yerine getirilirken bilişim teknolojilerinin getirdiği imkanlardan daha fazla yararlanılmasını sağlamak, hizmet alma süreçlerinde katlanılan maliyetleri azaltmak, sunulan hizmetler açısından hizmet standardı ve zaman tasarrufu sağlamak, vergi dairesi işlemlerini kolaylaştırarak diğer alanlarda mükelleflere daha iyi hizmet verilebilmesini sağlamak amacıyla, yukarıda belirtilen sözleşmelerin ve bilgilerin verilmesine ilişkin işlemlerin İnternet Vergi Dairesindeki “Beyanname İşlemleri” bölümünde yer alan “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Sözleşmeleri Bilgi Girişi” menüsüne girilerek yapılması gerekecektir.

Sözleşme listelerinin ve/veya eklerinin (sözleşmelerin feshedilmesi, tadili vb. durumlar dahil) teknik arızalar nedeniyle elektronik ortamda gönderilmesinin mümkün olmaması halinde, Tebliğ ile belirlenmiş sürenin son gününe kadar bağlı bulunulan vergi dairesine posta yoluyla taahhütlü olarak gönderilmesi veya elden verilmesi gerekmektedir.                                                                   

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan “69 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri”ne ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar