Sizi Arayalım
Türk Lirası Cinsinden Mevduat Hesaplarından, Katılım Hesaplarından, Bazı Yatırım Fonları, Tahvil, Bono ve Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelirler Üzerinden Yapılacak Tevkifat Oranlarının Yürürlük Süreleri Uzatılmıştır

DUYURU: 01.04.2022/36

Türk Lirası Cinsinden Mevduat Hesaplarından, Katılım Hesaplarından, Bazı Yatırım Fonları, Tahvil, Bono ve Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelirler Üzerinden Yapılacak Tevkifat Oranlarının Yürürlük Süreleri Uzatılmıştır

01.04.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “31.03.2022 tarih ve 5360 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarına ilişkin 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın uygulama sürelerine ilişkin değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.

25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, kur dalgalanmalarına yönelik olarak ihdas edilen kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesaplarına yönelik gelişmeler dikkate alınarak, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılarak sözü edilen mevduat ve katılma hesaplarına ödenen faiz ve kar paylarının stopaj oranları %0 olarak belirlenmişti. Konuya ilişkin olarak Centrum tarafından hazırlanan Duyuruya erişmek için tıklayınız.

Bu defa 01.04.2022 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan “31.03.2022 tarih ve 5360 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarına ilişkin 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın uygulama sürelerine ilişkin değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.

Sözü edilen Karar’da yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir.

  • 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2. maddesinde yer alan “31.03.2022” ibaresi “30.06.2022” şeklinde değiştirilmiştir.
  • Yapılan bu değişiklik ile 01.04.2022 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen Türk Lirası cinsinden hesaplara uygulanmak üzere, ödenecek faiz ve kar payları üzerinden indirimli stopaj uygulamasının yürürlük süresi 30.06.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • Sözü edilen BKK eki Kararın geçici 3. maddesinde yer alan “31.03.2022” ibaresi “30.06.2022” şeklinde değiştirilmiştir.
  • Yapılan bu değişiklik ile 01.04.2022 tarihinden itibaren iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak indirimli stopaj uygulamasının yürürlük süresi 30.06.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

5360 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Dosyalar