Sizi Arayalım
CentrumTime 13. Sayısı ile Yayında!

CentrumTime 13. Sayısı ile Yayında!

Modern Vergicilik Dergisi CentrumTime 13. sayısında, Sermaye Azaltımı, Yurtdışı Vergi Mahsubu, Nakdi Sermaye Artırımı Faiz İndirimi ve Deprem Sonrası Mücbir Sebep Etkileri gibi bir çok önemli konuyu ele alıyor.

Değerli Okurlarımız, 
Centrum Time’ın 13. Sayısı ile karşınızdayız! Buraya tıklayarak dergimize erişebilirsiniz:

centrumtime 13. sayı

Centrum’un, vergi firmalarının değerlendirilmesi açısından en güvenilir uluslararası yayın kabul edilen International Tax Review tarafından yayımlanan Dünya Transfer Fiyatlandırması 2022 ve Dünya Vergi Rehberi 2022 sayılarında “Üst Düzey Transfer Fiyatlandırması Firması” ve “Üst Düzey Vergi Firması” olarak listelendiği bir yılı daha geride bıraktık.

Yeni yılın başlarında Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle kaybettiğimiz canlarımızın en derin üzüntülerini paylaşıyor, yakınlarına baş sağlığı dileyerek tüm Ülkemize geçmiş olsun dilekçelerimizi iletiyoruz.

Yaşanan bu elim olayın etkilerinin finansmanı amacıyla kurumlar vergisi mükelleflerinin yararlandığı indirim ve istisna kalemleri üzerinden %10 oranında vergi alınmasını öngören Ek Vergi ile birlikte yıl içerisinde yapılan tüm öngörülerde bir sapma meydana gelmiş, bazı kararların gözden geçirilme ihtiyacı hasıl olmuştur. Ek vergi ile birlikte yapılandırma, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin olarak da düzenlemeler yapılmış olması, beyannamesi verilmemiş cari dönemin de matrah artırımı kapsamına alınması; içinde bulunduğumuz kurumlar vergisi beyan dönemini ekstra hassas ve detaylı çalışılması gereken bir zaman dilimine çevirmiştir.

Bu kapsamda şirketleri etkileyen konulara ilişkin olarak yapılan düzenlemeleri, uygulama detayları ve beklenen sonuçları ile birlikte analiz ederek reel sektöre her gün değişen yasal zorunluluklarla baş etme çabasında katkı sunmaya devam ediyoruz.

Centrum olarak sektörde öne çıkan bir denetim ve danışmalık şirketi olmanın, hizmet standartlarının yükseltilmesinin yanında mesleki bilginin ve tecrübelerin paylaşılmasını da kapsadığının farkındayız. Bu farkındalığın sonucu olarak akademik ve periyodik yayınlara çok önem veriyor ve diğer yayınlarımızın yanında dergimizin de düzenli şekilde yayına hazırlanması ve sizlere ulaştırılması konusunda ciddi boyutta çaba sarf ediyoruz.

Centrum Time’ın bu sayısında güncel vergisel konulara ve kurumlar vergisi beyanında özellik arz eden hususlara ilişkin çalışmalara yer vermeye gayret ettik. Bu kapsamda ilk olarak, 7420 Sayılı Kanun ile yapılan düzenleme çerçevesinde sermaye azaltımında vergilendirmeye dair açıklamalar yapılmıştır. Kurumlar vergisi beyanında dikkat edilmesi gereken yurtdışında ödenen kazanç vergilerinin mahsubunun usul ve esaslarına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. Deprem sebebiyle ilan edilen mücbir sebep halinin vergisel işlemlere ve iade uygulamalarına etkilerine dair kapsamlı açıklama ve değerlendirmeler yapılmıştır. Kurumlar vergisi beyannamesinde ihmal edilmemesi gereken nakdi sermaye artırımında faiz indirimi uygulamasında son yasal değişikliklere ve indirim tutarının hesabına değinilmiştir. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara göre yatırımlara sağlanan teşviklere ilişkin derleme ve değerlendirme yapılmıştır. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin etkilerinin el ele atlatılması süresinde çok fazla gündeme gelen depremzedeler için yapılan bağış ve yardımlarda vergi uygulamaları ve belge düzenine ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında hata yapılma ihtimali yüksek olan konulara ve özelgelerle yön verilen hususlara değinilmiştir. İmalatçı ve ihracatçı firmalara sağlanan 1 puanlık vergi indiriminin hesabında dikkat edilecek hususlar, Ar-Ge İndiriminde artırım uygulaması, avans kar payı, alacaklarda karşılık uygulaması ve emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin konularda açıklama ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Centrum Time’ın bu sayısını da beğenerek okumanız dileğiyle…

Sevgi ve Saygılarımla,
Dr. Burçin Gözlüklü
Yönetici Ortak, YMM

Dosyalar