Sizi Arayalım
30.09.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin TL Mevduat Hesaplarına Dönüşümü İle Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Sağlanmıştır

DUYURU 28.10.2022/108

30.09.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin TL Mevduat Hesaplarına Dönüşümü İle Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Sağlanmıştır

27.10.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6297 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14. maddesinin 4. fıkrasında yer alan istisnanın, kurumların 30.09.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibariyle de uygulanmasına karar verilmiştir.

27.10.2022 tarihli Resmi Gazete’de Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14. maddesinin 4. fıkrasında yer alan istisnanın, kurumların 30.09.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibariyle de uygulanması hakkında 6297 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 31.05.2022 tarihli 6 sayılı Rehberimiz’de detaylarına yer verdiğimiz 7407 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14. maddesinde yapılan değişiklikle;

  • 31.03.2022 tarihli bilançoda yer alan yabancı paraların, 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi ve dönüşümle elde edilen Türk lirası varlığın en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi durumunda, bu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançların kurumlar vergisinden müstesna tutulması,
  • Cumhurbaşkanı’na 30.06.2022 veya 30.09.2022 tarihli bilançolarda bulunan yabancı paraların dönüşümünde de bahsi geçen istisnanın uygulanabilmesi konusunda yetki verilmesi,
  • Türk lirasına dönüşen hesapların 2022 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere vade sonunda Merkez Bankası düzenlemelerine uygun olarak yenilenmesi durumunda da istisnanın yenilenen hesaplara da uygulanması,

öngörülmüştü.

30.09.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2022/27 Sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüme ilişkin sürede bir değişiklik daha yapılarak, yurt içi yerleşiklerin 01.07.2022 ila 30.09.2022 arasındaki herhangi bir tarihte bankada mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden hesap bakiyelerinin de dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilmesi mümkün hale getirilmişti. (03.10.2022 tarihli, 99 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, 7407 Sayılı Kanun ile Cumhurbaşkanına verilmiş olan yetki kullanılarak 27.10.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6297 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 30.09.2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların, 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi ve dönüşümle elde edilen Türk lirası varlığın en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi durumunda, bu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançların (destek ödemeleri) kurumlar vergisinden müstesna tutulması sağlanmıştır.

Bununla birlikte, 6 sayılı Rehberimizde de açıklandığı üzere, KVK’nin geçici 14. maddesinin 4. fıkrası kapsamında uygulanan istisna kur farklarını kapsamadığından, bu kapsamdaki dövizlerin KKM hesaplarına dönüşümünde kur farkı geliri oluşursa söz konusu kur farkı kazançları kurumlar vergisine tabi olacaktır.

“6297 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar