Sizi Arayalım
Aralık 2021 Vergi Takvimi

DUYURU: 06.12.2021/156

Aralık 2021 Vergi Takvimi

Centrum tarafından hazırlanan ve Aralık ayında yerine getirilmesi gereken vergisel mükellefiyetleri içeren Duyurumuz aşağıda yer almaktadır.

İLK TARİH

SON TARİH

VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ

01.12.2021

09.12.2021

16-30 Kasım 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01.12.2021

10.12.2021

16-30 Kasım 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2021

15.12.2021

Kasım 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2021

15.12.2021

Kasım 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2021

15.12.2021

Kasım 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01.12.2021

15.12.2021

Kasım 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2021

15.12.2021

Kasım 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2021

15.12.2021

Kasım 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01.12.2021

15.12.2021

Kasım 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01.12.2021

20.12.2021

Kasım 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2021

20.12.2021

Kasım 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2021

20.12.2021

Kasım 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2021

20.12.2021

Kasım 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01.12.2021

20.12.2021

Kasım 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2021

20.12.2021

Kasım 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16.12.2021

24.12.2021

1-15 Aralık 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

16.12.2021

27.12.2021

1-15 Aralık 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2021

27.12.2021

Kasım 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2021

27.12.2021

Kasım 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

01.12.2021

27.12.2021

Kasım 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2021

31.12.2021

Kasım 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01.12.2021

31.12.2021

Kasım 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01.12.2021

31.12.2021

Kasım 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.12.2021

31.12.2021

2020 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi

01.12.2021

31.12.2021

2022 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki

01.12.2021

31.12.2021

Kasım 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01.12.2021

31.12.2021

Kasım 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.07.2021

31.12.2021

2020 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)

17.11.2020

31.12.2021

Yurt Dışı ve Yurt İçi Bazı Varlıkların Bildirilmesi (4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

01.10.2021

31.12.2021

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.12.2021

28.02.2022

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Kasım 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.12.2021

31.03.2022

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerin, Kasım 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01.12.2021

05.05.2022

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Kasım 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

                                              

Saygılarımızla.

Dosyalar