Sizi Arayalım
İhracat Genelgesi Uyarınca Bankalarca Doğrudan Terkin Edilebilecek Olan Tutar 15.000 ABD Doları Olarak Güncellenmiştir

İhracat Genelgesi Uyarınca Bankalarca Doğrudan Terkin Edilebilecek Olan Tutar 15.000 ABD Doları Olarak Güncellenmiştir

İhracat Genelgesi uyarınca, ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın doğrudan bankalarca terkin edilebilecek olan azami tutar 30.000$ iken, sözü edilen tutar 15.000$ olarak güncellenmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “21.04.2022 tarih ve 1150193 sayılı Yazısı” ile, İhracat Genelgesi uyarınca ihracat hesaplarında ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın doğrudan bankalarca terkin edilebilecek olan tutara ilişkin sınırda değişiklik yapılmıştır. Buna göre, terkin sınırı olarak uygulanmakta olan 30.000 ABD Doları veya eşiti şeklindeki sınır, 15.000 ABD Doları veya eşiti olarak uygulanacaktır.

Sözü edilen değişiklik, İhracat Genelgesi’nin “Terkin” başlıklı 28. maddesinde yapılmış olup, ilgili maddenin eski ve yeni şekillerini içeren karşılaştırmalı metinler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır:

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI

Terkin

MADDE 28 – (1) Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;

a) 30.000 ABD Doları veya eşitine kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın,

b) 30.000 ABD Doları veya eşitinden yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD Doları veya eşitini aşmamak üzere, beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca veya 90 günlük ihtarname süresi içinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlıkları / Müdürlüklerince ödeme şekline bakılmaksızın,

c) 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep ve haklı durum halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce, terkin edilmek suretiyle kapatılır.

Terkin

MADDE 28 – (1) Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;

a) 15.000 ABD Doları veya eşitine kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın,

b) 15.000 ABD Doları veya eşitinden yüksek olmakla birlikte 100.000 ABD Doları veya eşitini aşmamak üzere, beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca veya 90 günlük ihtarname süresi içinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlıkları/Müdürlüklerince ödeme şekline bakılmaksızın,

c) 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep ve haklı durum halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce, terkin edilmek suretiyle kapatılır.

Bilindiği üzere, İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB)’ye veya Döviz Alım Belgesi (DAB)’a bağlanan ihracat bedeli dövizlerin %40’ının bankalara satılma zorunluluğu bulunmaktadır. Yeni düzenleme sonrasında, Genelge’nin 28. maddesine göre, her bir gümrük beyannamesi kapsamında 15.000 ABD Doları veya eşitine kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın terkin edilmek suretiyle kapatılabilecek ve bu tutarlara kadarki ihracat bedeli dövizlerin bankalara satılma zorunluluğu olmayacaktır.

Yapılan değişiklik 25.04.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik sonrasında İhracat Genelgesi’nin son haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar