Sizi Arayalım
2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri 20 Mayıs 2022 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

DUYURU: 13.05.2022/57

2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri 20 Mayıs 2022 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

2022 I. Geçici Vergi dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 20 Mayıs 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden yayımladığı 13 Mayıs 2022 tarihli ve 140 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 20 Mayıs 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2022 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır.

Saygılarımızla.

Dosyalar