Sizi Arayalım
Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümü Desteklenen Döviz Mevduatlarının Aktifte Bulunması Gereken Sürede Değişiklik Yapılmıştır

DUYURU: 10.07.2023/84

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümü Desteklenen Döviz Mevduatlarının Aktifte Bulunması Gereken Sürede Değişiklik Yapılmıştır

07.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2023/7 sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile, Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümü desteklenen döviz mevduatlarının aktifte bulunması gereken sürede değişiklik yapılmıştır.

2021/14 sayılı “Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ilk olarak 21.12.2021 tarihli (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Akabinde, 2022/9, 2022/14 , 2022/16, 2022/22, 2022/27, 2023/2  ve 2023/7 sayılı Tebliğler ile 2021/14 sayılı Tebliğ’de değişiklikler yapılmıştı. (2022/24 , 2022/29 , 2022/38 ve  2022/77, 2022/99, 2023/5, 2023/58 sayılı Duyurularımız)

Bu defa, 07.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2023/15 Sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüme ilişkin sürede bir değişiklik daha yapılarak;

  • Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 ile 30.06.2023 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerinin, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilmesine imkan sağlanmıştır.

“2021/14 sayılı Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”de yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma cetvelimize aşağıda yer verilmiştir.

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI

Döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü

 MADDE 4-

(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 ile 31.03.2023 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.

Döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü

MADDE 4-

(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 ile 30.06.2023 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.

Böylelikle, yurt içi yerleşik tüzel kişiler 31.12.2021 ile 30.06.2023 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda bulunan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini hesaplarını kur korumalı mevduat (KKM) sistemine dahil edebileceklerdir. Daha öncesinde tüzel kişilerin yalnızca 31.03.2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden hesaplarını KKM sistemine dahil etmeleri mümkün bulunmaktaydı.

Gerçek kişiler açısından ise eski hükümler aynen geçerlidir. Buna göre, gerçek kişilerin herhangi bir tarihteki hesap bakiyeleri açısından bu imkandan yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen değişikliğin (yeni bir düzenleme/Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanmadığı müddetçe) vergi uygulaması bakımından herhangi bir sonuç doğurmadığını belirtmek isteriz. Zira, 28.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7407 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14. maddesine eklenen fıkra aşağıdaki gibidir: (31.05.2022 tarihli, 6 sayılı Rehberimiz)

“(4) Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31/12/2023 tarihine kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. Cumhurbaşkanı bu istisnayı 31/12/2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatmaya yetkilidir.”

Buna göre, Cumhurbaşkanı verilen bu yetkiyi kullanırsa, 30.06.2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2023 yılı sonuna kadar en az üç ay vadeli KKM hesaplarına dönüştüren kurumlar, dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilecek faiz ve kar payları ile diğer kazançları (destek ödemeleri dahil) kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

Bununla birlikte, KVK’nin geçici 14. maddesinin 4. fıkrası kapsamında uygulanan istisna kur farklarını kapsamamaktadır.

Sözü edilen değişiklikler, Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı 07.07.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

“2023/15 sayılı Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2021/14) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.              

                                                              Saygılarımızla.

Dosyalar