Sizi Arayalım
2021 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Çağrı Planı

DUYURU: 01.03.2021/37

2021 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Çağrı Planı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında 2021 yılında açılması planlanan çağrılara ilişkin hazırladığımız duyurumuz aşağıda yer almaktadır

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır. Programda, Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitenin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, Bakanlık tarafından ithalat bağımlılığının azaltılması, rekabet yoğunlaşması, yurt içi üretim yetkinlikleri, küresel talebin gelişim trendi, gelecek potansiyeli gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak belirlenen Öncelikli Ürün Listesine yönelik olarak Bakanlık tarafından sağlanan yatırım teşvikleri ile KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan proje desteklerinin tek pencere mekanizması ile sunulması öngörülmektedir.

Bu Program kapsamında desteklenmesine karar verilen projeler; ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında TÜBİTAK tarafından, KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında KOSGEB tarafından, 2012/3305 sayılı Karar veya 2016/9495 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde Bakanlık tarafından sağlanan desteklerden yararlandırılabilir.

Bu kapsamda, Bakanlıktan tarafından yayımlanan 2021 yılında açılması planlanan çağrılara ilişkin takvim aşağıda yer almaktadır:

Çağrı Adı

Ürün Grubu

Öngörülen Çağrı Açılış Dönemi

Mobilite Çağrısı

Ulaşım Araçları, Elektronik, Elektrikli Teçhizat ve Makine Sektörlerinden Seçilen Ürünler

Mart-Nisan
2021

Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı

Eczacılık, Tıbbi Cihaz ve Kimya Sektörlerinden Seçilen Ürünler

Mayıs-Haziran
2021

Dijital Dönüşüm Çağrısı

Elektronik, Elektrikli Teçhizat ve Makine Sektörlerinden Seçilen Ürünler

Temmuz-Ağustos
2021

Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı

Makine Sektörü ve Kritik Hammaddelerden Seçilen Ürünler

Eylül-Ekim
2021

Çağrılar kapsamında yer alması öngörülen öncelikli ürünlere ve sağlanan desteklere ilişkin detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

Dosyalar