Sizi Arayalım
İş Sözleşmesi Fesih Yasağı İle İşverenlere Tanınan Çalışanları Ücretsiz İzne Çıkarma Yetkisi ve Nakdi Ücret Desteği Uygulamaları 2 Ay Daha Uzatılmıştır

DUYURU: 11.03.2021/42

İş Sözleşmesi Fesih Yasağı İle İşverenlere Tanınan Çalışanları Ücretsiz İzne Çıkarma Yetkisi ve Nakdi Ücret Desteği Uygulamaları 2 Ay Daha Uzatılmıştır

09.03.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, uygulama süresi en son 17.03.2021 tarihine kadar uzatılmış olan; - İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesine ilişkin kısıtlama, - İşverene tanınan çalışanları ücretsiz izne çıkarma yetkisi ve - Kapsama giren işçilerle nakdi ücret desteği sağlanması yönündeki uygulamalar iki ay daha uzatılmıştır. Buna göre, çalışma hayatına ilişkin söz konusu uygulamalara 17.05.2021 tarihine kadar devam edilecektir.

7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na geçici 10. madde eklenerek;

  • Her türlü iş sözleşmesinin, 17.04.2020 tarihinden itibaren belirlenen süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği,
  • 17.04.2020 tarihinden itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği,

hükme bağlanmıştı. Buna ek olarak, aynı değişiklik kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu’na geçici 24. madde eklenerek;

  • 17.04.2020 tarihi itibariyle iş sözleşmesi bulunmakla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayacak olan işçiler ile
  • 15.03.2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51. maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere

herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak ve iş akdi feshi kısıtlaması süresiyle sınırlı olmak kaydıyla, işçiler için ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, nakdi ücret desteği verilmesine imkan sağlanmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise 17.04.2020 tarihinde yayımladığımız Rehber’de yer almıştı.

Gelinen aşamada, 09.03.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, en son 3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (01.07.2020 tarihli Duyurumuz) 17.03.2021 tarihine kadar uzatılmış olan söz konusu uygulamalar, yeniden iki ay süreyle uzatılmıştır. Buna göre;

  • İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesine ilişkin kısıtlama,
  • İşverene tanınan çalışanları ücretsiz izne çıkarma yetkisi ve
  • Kapsama giren işçilerle nakdi ücret desteği sağlanması

uygulamalarına 17.05.2021 tarihine kadar devam edilecektir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar