Sizi Arayalım
İhracat Bedellerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na Satış Zorunluluğunda Uygulanan Oran %25’ten %40’a Çıkarılmıştır

DUYURU: 15.04.2022/41

İhracat Bedellerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na Satış Zorunluluğunda Uygulanan Oran %25’ten %40’a Çıkarılmıştır

İhracat bedellerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na satış zorunluluğunda uygulanan oran %25’ten %40’a çıkarılmıştır.

İhracat Genelgesine eklenen Ek 1. maddeyle ihracat bedellerinin %25’inin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na satılması uygulaması getirilmiş, ayrıca TCMB tarafından “İhracat Genelgesinin Ek 1. Maddesi Kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı” yayımlanmıştı. (2022/7 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “15.04.2022 tarihli Talimatıyla” TCMB İhracat Genelgesi’nin “İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı” başlıklı Ek Madde 1’de yapılan değişiklikle, daha önce %25 olan oran %40 olarak değiştirilmiştir.

Bu değişiklik ile birlikte;

  • 18.04.2022 tarihinden itibaren, İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB)’ye veya Döviz Alım Belgesi (DAB)’a bağlanan ihracat bedellerinin %40'ı İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılacaktır.
  • Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılacak ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılacaktır.
  • Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenecektir.

Sözü edilen değişiklik 18.04.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

İhracat Genelgesi’nin son haline buradan ulaşabilirsiniz.                                                                          

Saygılarımızla.

Dosyalar