Sizi Arayalım
1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısının Açıldığı Duyurulmuştur

DUYURU: 03.02.2021/15

1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısının Açıldığı Duyurulmuştur

TÜBİTAK tarafından yayımlanan “27.01.2021 tarihli Duyuru” ile, “1702 - Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı”nın açıldığı ve üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için Yenilik Destek Programı kapsamında bir çağrıya çıkıldığı duyurulmuştur. “1702 Patent Lisans - 2021 – 1” kodlu çağrıda Müşteri Kuruluşun, çağrı duyurusunda belirtilen şartları taşıyan ve Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler desteklenecektir. “1702 Patent Lisans - 2021 – 1” kodlu çağrıda projeler en fazla 60 ay süre ile desteklenecektir. Destek oranı üst sınırı; - Büyük ölçekli Müşteri Kuruluşlar için %60, - KOBİ ölçeğindeki Müşteri Kuruluşlar için %75'tir.

Tübitak tarafından internet sitesinde yayımlanan “27.01.2021 tarihli Duyuru” ile, “1702 - Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı”nın açıldığı ve üniversitelerde,  araştırma kurumlarında  ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için Yenilik Destek Programı kapsamında bir çağrıya çıkıldığı duyurulmuştur.

Buna göre, “1702 - Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı”nda üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri  Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olarak nitelendirilmektedir. Müşteri Kuruluş ise Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu ve ulusal veya uluslararası patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile edinerek ekonomik değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye'de yerleşik sermaye şirketi olarak tanımlanmıştır. Çağrı kapsamında bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecektir.

“1702 Patent Lisans -  2021 – 1” kodlu çağrıda Müşteri Kuruluşun, çağrı duyurusunda belirtilen şartları taşıyan ve Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler desteklenecektir.
“1702 Patent Lisans -  2021 – 1” çağrısında projeler en fazla 60 ay süre ile desteklenecektir. Destek oranı üst sınırı; 

  • Büyük ölçekli Müşteri Kuruluşlar için %60,
  • KOBİ ölçeğindeki Müşteri Kuruluşlar için %75'tir.

Patentlerin devredilmesi veya lisanslanmasına uygulanacak destek oranı, her bir patent için aşağıdaki oranlara göre belirlenecektir:

  • Temel destek oranı %25’tir.
  • Müşteri Kuruluşun KOBİ niteliğinde olması durumunda destek oranına %15 ilave edilecektir.
  • Müşteri Kuruluşun Çağrı Duyurusu ekinde yer alan yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet göstermesi veya lisanslanan patentin yüksek teknoloji IPC sınıflarından birini içermesi durumlarında destek oranlarına %15 ilave edilecektir.
  • Proje kapsamındaki teknoloji transferinin Yeşil Mutabakat çerçevesinde Çağrı Duyurusu ekinde belirtilen eylem alanlarındaki hedeflere katkı sağlaması durumunda destek oranına %15 ilave edilecektir.
  • EPO, JPO, KIPO, CNIPA veya USPTO nezdinde tescil edilmiş patentler için destek oranına %10 ilave edilecektir.
  • Müşteri Kuruluşun bir ya da daha fazla teknoloji sağlayıcı kuruluştan en az iki patenti lisanslaması ya da devralması durumunda destek oranına %10 ilave edilecektir.
  • Proje kapsamında lisanslanan veya devredilen patentlerin uygulamaya alınması için Müşteri Kuruluşun Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı eğitim ve danışmanlık işlerine ait hizmet alımı giderlerine KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için %75, büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için %60 destek oranı uygulanacaktır. Eğitim ve danışmanlık hizmeti tutarı, toplam destek kapsamına alınan tutarın %25’ini geçemeyecektir.

Çağrı duyurusu metninin tamamına ve çağrı takvimine bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar