Sizi Arayalım
BA-BS Formu Uygulamalarında Önemli Değişiklikler İçeren 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

DUYURU: 25.01.2021/7

BA-BS Formu Uygulamalarında Önemli Değişiklikler İçeren 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır

25.01.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “523 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile, Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgelerin, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmemesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Bildirim verme yükümlülüğü bulunmakla birlikte tüm alış ve satışları 5.000 TL tutarındaki bildirim haddinin altında kalan veya söz konusu haddi aşmakla birlikte alış ve satış tutarlarının tamamı elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretleyerek vermeleri gerekmektedir.

25.01.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile, “396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”nde değişikliğe gidilerek, elektronik belge olarak düzenlenen belgelere ilişkin olarak Form Ba ve Form Bs bildirimleri uygulamasında önemli değişiklikler yapılmıştır.

Sözü edilen Tebliğ’de yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir.

Elektronik Belgeler Bildirime Dahil Edilmeyecektir

396 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin kapsam bölümüne eklenen bent ile, Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgelerin, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmemesi sağlanmıştır.

Ayrıca, bildirime konu hadlerin uygulamasında değişikliğe gidilerek, bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde;

  • Elektronik olarak ve kağıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirileceği,
  • Bu şekilde yapılan hesaplama sonrasında söz konusu haddin aşıldığının tespit edilmesi halinde, sadece kağıt ortamında düzenlenen belgelerin bildirimlere dahil edileceği

açıklanmıştır.                     

Buna göre, bir kişi veya kurumdan mal ve/veya hizmet alış ve satışlarına yönelik bildirim için KDV hariç 5.000 TL tutarındaki haddin uygulamasına devam edilecek olup, bu haddin aşılması halinde sadece kağıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dahil edilecektir.

Beyan Edilecek Bilginin Bulunmadığı Sistemde Belirtilecektir

Bildirim verme yükümlülüğü bulunmakla birlikte tüm alış ve satışları 5.000 TL tutarındaki bildirim haddinin altında kalan veya söz konusu haddi aşmakla birlikte alış ve satış tutarlarının tamamı elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretleyerek vermeleri gerekecektir. 

Yürürlük Tarihi

İşbu duyuru konusu Tebliğ, 01.07.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar