Sizi Arayalım
Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesaplarının Mevzuatına İlişkin Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

DUYURU: 23.03.2022/28

Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesaplarının Mevzuatına İlişkin Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

22.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2022/13 Sayılı Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (Yuvam) Hesapları Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2022/7) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yurtdışında yerleşik kişilerin mevduat ve katılım sistemi hesaplarına geçişine ilişkin mevzuatta bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerle; -YUVAM hesabının kapsamı genişletilerek sadece Türk vatandaşlarının değil yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin de bu hesaptan yararlanmasının önü açılmış, yurt dışından döviz transfer şartı kaldırılmış, 18 yaşından küçüklerin de bu kapsamda hesap açabilmesine imkan sağlanmış, -Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve esaslarda komisyon ve/veya masraf ödenebileceği ibaresi eklenmiş, Merkez Bankasına YUVAM hesaplarının vade sonunda yenilenebilmesine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir.

22.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2022/13 Sayılı Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat Ve Katılım Sistemi (Yuvam) Hesapları Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2022/7) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yurtdışında yerleşik kişilerin mevduat ve katılım sistemi hesaplarına geçişine ilişkin mevzuatta bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişikliklerle;

  • YUVAM hesabının kapsamı genişletilerek sadece Türk vatandaşlarının değil yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin de bu hesaptan yararlanmasının önü açılmış, yurt dışından döviz transfer şartı kaldırılmış, 18 yaşından küçüklerin de bu kapsamda hesap açabilmesine imkan sağlanmış,
  • Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve esaslarda komisyon ve/veya masraf ödenebileceği ibaresi eklenmiş, Merkez Bankasına YUVAM hesaplarının vade sonunda yenilenebilmesine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir.

2022/7 Sayılı Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (Yuvam) Hesapları Hakkında Tebliğ’de yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma cetvelimize aşağıda yer verilmiştir.

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

DEĞİŞİKLİK SONRASI

Amaç ve Kapsam

 MADDE 1-

(1) Bu Tebliğin amacı, yurt dışında yerleşik vatandaşlar ile yurt dışında yerleşik vatandaşların sermayedar olduğu, yasal yerleşim yeri yurt dışında olan ve nitelikleri Merkez Bankasınca tespit edilen şirketlerin yurt dışından transfer ettikleri döviz tutarları karşılığında bankalarda açtıracakları döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası cinsinden Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesaplarına dönüştürülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç ve Kapsam

MADDE 1-

(1)Bu Tebliğin amacı, yurt dışında yerleşik kişiler ile bu kişilerin sermayedar olduğu, yasal yerleşim yeri yurt dışında olan ve nitelikleri Merkez Bankasınca tespit edilen şirketlerin bankalardaki döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası cinsinden Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesaplarına dönüştürülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 3-

(1)  Bu Tebliğde geçen;

 d) Yurt dışında yerleşik vatandaş: Yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan veya adres kayıt sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi kayıtlı olan 18 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi uyarınca Mavi Kart verilenleri,

 

e) Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesabı: (d) bendinde tanımlanan kişilerin yurt dışı bankalardan transfer ettikleri döviz tutarları karşılığında bankalarda açtıracakları döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirasına dönüştürülmesi suretiyle açılan ve Merkez Bankasınca belirlenen usule göre ilave getiri sağlanan vadeli mevduat ve katılma hesaplarını,

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 3-

(1)  Bu Tebliğde geçen;

d) Yurt dışında yerleşik kişiler: Yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan veya adres kayıt sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi uyarınca Mavi Kart verilenler ile bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişileri,

 

e) Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesabı: (d) bendinde tanımlanan kişiler ile bu kişilerin sermayedar olduğu, yasal yerleşim yeri yurt dışında olan ve nitelikleri Merkez Bankasınca belirlenen şirketlerin bankalardaki döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirasına dönüştürülmesi suretiyle açılan ve Merkez Bankasınca belirlenen usule göre ilave getiri sağlanan vadeli mevduat ve katılma hesaplarını,

 

 

YUVAM Hesabı Genel Hükümleri

MADDE 4-

(3) Bu Tebliğ kapsamında Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve/veya masraf ödenebilir.

 

YUVAM Hesabı Açılması

MADDE 5-

(5) Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilir. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.

Sözü edilen değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlandığı 22.03.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

“2022/13 Sayılı Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (Yuvam) Hesapları Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2022/7) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline bu linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar