Sizi Arayalım
Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Ciro Kaybı Desteği Verilecektir

DUYURU: 09.02.2021/25

Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Ciro Kaybı Desteği Verilecektir

06.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere ciro kaybı destek ödemesi yapılmasına karar verilmiş ve konuyla ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre, söz konusu destekten yararlanılması için; - 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başlanılan işe devam edilmesi ve 27.01.2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyet kaydının bulunması, - 2019 takvim yılındaki cirosunun 3 milyon Türk Lirası ve altında olması, - 2019 yılındaki cirosuna oranla 2020 yılındaki cirosunun %50 ve üzerinde bir oranda azalması şartlarının karşılanması gerekecektir. Ciro kaybı desteği, 2.000 TL’den az ve 40.000 TL’den fazla olmamak üzere, 2020 yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3’ü oranında verilecek ve tek seferde ödenecektir.

06.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Koronavirüs (Covid-19) salgınından faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere ciro kaybı destek ödemesi yapılmasına karar verilmiş ve sözü edilen desteğe ilişkin uygulama usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Karar’da yer alan düzenlemelerin detayı aşağıdaki gibidir.

Destekten Yararlanacak Olanlar

Karar kapsamında sağlanacak olan destekten yararlanılmasına ilişkin şartlar aşağıdaki gibidir:

  • 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam edilmesi ve 27.01.2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyetin bulunması,
  • 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olması,
  • 2019 yılındaki cirosuna oranla 2020 yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalması.

Söz konusu destekten faydalanılmasında, gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olunmasının (diğer bir ifadeyle şahıs işletmesi şeklinde faaliyet gösterilmesinin ya da şirket kurulmuş olmasının) bir önemi bulunmamaktadır. 

Destek Tutarı ve Ödeme Yöntemi

Ciro kaybı desteği, 2.000 Türk Lirasından az ve 40.000 Türk Lirasından fazla olmamak üzere, sözü edilen işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3’ü esas alınarak verilecek ve tek seferde ödenecektir. Ciro kaybı desteği, Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır. 

İşletme cirolarının tespitinde 27.01.2021 tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınacaktır. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dahil) ciro hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

Diğer Desteklerin Birlikte Hak edilmesi ve Yersiz Yere Ödenen Destekler

İşbu Duyuru konusu Karar kapsamındaki ciro kaybı desteği ile “3323 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı”nın 3. maddesinin 2. ve 3. fıkraları kapsamında düzenlenen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında hak ettikleri tutar, ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek ve kalması halinde artan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilecektir.

Fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ciro kaybı desteği ödemeleri, “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilecektir.

Yürürlük Tarihi

İşbu Duyuru konusu Karar, Resmi Gazete’de yayımlandığı 06.02.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

Saygılarımızla. 

Dosyalar