Sizi Arayalım
Yerli ve Yabancı Film Gösterimlerinde Eğlence Vergisinin Oranı 31.07.2021 Tarihine Kadar Sıfır Olarak Uygulanacaktır

DUYURU: 04.06.2021/85

Yerli ve Yabancı Film Gösterimlerinde Eğlence Vergisinin Oranı 31.07.2021 Tarihine Kadar Sıfır Olarak Uygulanacaktır

02.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4061 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, yerli ve yabancı film gösterimlerindeki eğlence vergisinin 31.07.2021 tarihine kadar %0 olarak uygulanması sağlanmıştır.

23.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3320 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Belediye Gelirleri Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan vergi oranları ile ilgili “97/10349 sayılı Bakanları Kurulu Kararı”na geçici madde eklenmek suretiyle, yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi oranları 31.05.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere %0 olarak belirlenmişti. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise 25.12.2020 tarihinde yayımladığımız Duyuruda yer almıştı.

Bu defa 02.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4061 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, yukarıda belirtilen geçici maddede yer alan "31.05.2021" ibaresi "31.07.2021" olarak değiştirilmek suretiyle, yerli ve yabancı film gösterimlerindeki eğlence vergisinin 31.07.2021 tarihine kadar %0 olarak uygulanması sağlanmıştır.

Saygılarımızla,

Dosyalar