Sizi Arayalım
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde İstisna Kapsamında Bölge ve Merkez Dışında Geçirilebilecek Olan Sürenin Oranı %75’e Yükseltilmiştir

DUYURU 25.07.2022/85

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde İstisna Kapsamında Bölge ve Merkez Dışında Geçirilebilecek Olan Sürenin Oranı %75’e Yükseltilmiştir

21.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “5806 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren şirketler için gelir vergisi istisnası kapsamında bölge ve merkez dışında geçirilebilecek olan uzaktan çalışma süresinin oranı %75’e çıkarılmıştır.

21.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “5806 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren şirketler için geçerli gelir vergisi istisnası kapsamında, bölge ve merkez dışında geçirilebilecek olan uzaktan çalışma süresinin oranı %75’e çıkarılmıştır.

Bilindiği üzere, “7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, teknoloji geliştirme bölgesi ve Ar-Ge/tasarım merkezi dışında geçirilen süreler için de destek ve teşviklerden yararlanılabilmesine imkan sağlanmıştı. (04.02.2021 tarihli, 3 sayılı Rehberimiz) Sözü edilen düzenleme ile, bölge veya merkezlerde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin %20'sini aşmamak kaydıyla, ilgili personelin bölge ve merkez dışında geçirdikleri sürelerin de gelir vergisi stopajı teşviklerinden faydalandırılmasına imkan sağlanmıştı.

Akabinde, 25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7346 sayılı Kanun ile de, Cumhurbaşkanına söz konusu %20 oranını %75'e kadar artırma konusunda yetki verilmişti. (30.12.2021 tarihli, 11 sayılı Rehberimiz)

Anılan yetki çerçevesinde, 17.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Ar-Ge veya tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personelin gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere, söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından %20 olarak belirlenen oranın 31.12.2022 tarihine kadar %50 olarak uygulanmasına karar verilmişti. (18.10.2021/143 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, 21.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “5806 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere, bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş olan %50 oranının, 31.12.2023 tarihine kadar %75 olarak uygulanmasına ve yukarıda belirtilen (%50’lik oranı içeren) 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın kaldırılmasına karar verilmiştir.

Sözü edilen Karar’da özel bir yürürlük tarihi yer almamaktadır. Bununla birlikte, Anayasa’nın 104. maddesinde, kararnameler ve yönetmeliklerin, yayımından sonrası için farklı bir tarih belirlenmemişse, Resmi Gazete’de yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girecekleri hüküm alıntına alınmıştır. Bu itibarla, yürürlüğüne ilişkin Karar metninde bir belirleme bulunmayan “5806 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlandığı 21.07.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği kabul edilecektir.

Sözü edilen yeni düzenleme sonrasında, merkez ve bölge dışında geçen sürelerle ilgili gelir vergisi stopaj teşvikine yönelik usul ve esasları içeren (27.05.2022 tarihli, 63 sayılı Duyurumuzda detayları yer alan) “9 seri no.lu 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği”nde %50 oranı dikkate alınarak yapılan açıklamaların, “5806 sayılı Karar”ın Resmi Gazete’de yayımlandığı 21.07.2022 tarihinden itibaren %75 oranı dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

“5806 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar