Sizi Arayalım
Tecil ve Taksitlendirme Yetkilerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tahsilat İç Genelgesi Yayımlanmıştır

DUYURU: 24.08.2023/101

Tecil ve Taksitlendirme Yetkilerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tahsilat İç Genelgesi Yayımlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2023/5 sayılı Tahsilat İç Genelgesi ile tecil ve taksitlendirme yetki sınırları yeniden belirlendi. Yetki sınırları, Vergi Dairesi Başkanlıkları, Defterdarlıklar ve Vergi Dairesi Müdürleri için farklı tutarlarda belirlenmiş olup, detaylar ve ilgili iç genelgelere ulaşım bu sayfada bulunabilir.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan “2023/5 sayılı Tahsilat İç Genelgesi” ile, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48. maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borçluların taleplerinin değerlendirilmesinde tutar itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı birimlerine tanınan yetki sınırları yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48. maddesi kapsamında Vergi Dairesi Başkanları, Defterdarlar ve Vergi Dairesi Müdürlerine tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi;

a- Büyük Mükellefler, Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları için,

5.000.000 TL

b- Diğer Vergi Dairesi Başkanlıkları için, 

3.000.000 TL

c- Defterdarlıklar için,

2.000.000 TL

d- Bağımsız vergi daireleri için,

600.000 TL

e- Bağlı vergi daireleri için,

150.000 TL

 

olarak yeniden belirlenmiştir.

Bağımsız vergi daireleri için belirlenen tecil yetkisi tutarı;

  • (a) bendinde belirtilen vergi dairesi başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için 1.500.000 TL,
  • (b) bendinde belirtilen vergi dairesi başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için 1.200.000 TL olarak

uygulanacaktır.

Vergi Dairesi Başkanları, Defterdarlar ve Vergi Dairesi Müdürleri sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla tecil yetkilerinin bir kısmını astlarına devredebilecektir.

Belirlenen tutarları aşan tecil talepleri ilgisine göre konuyla ilgili iç genelgelerde yer alan hususlar da dikkate alınarak Gelir İdaresi Başkanlığına intikal ettirilecektir.

Söz konusu İç Genelge tarihi itibarıyla sonuçlandırılmamış tecil talepleri, bu İç Genelgede belirlenen limitler çerçevesinde yetkili kılınan makamlarca değerlendirilecektir.

Diğer taraftan, 2020/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesinin tecil yetkilerinin düzenlendiği (A) bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan “2023/5 sayılı Tahsilat İç Genelgesi”ne buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar