Sizi Arayalım
Sigara ve Bazı Tütün Mamullerinin ÖTV Oranları ile Asgari Maktu ve Maktu ÖTV Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

DUYURU: 29.12.2023/135

Sigara ve Bazı Tütün Mamullerinin ÖTV Oranları ile Asgari Maktu ve Maktu ÖTV Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

28 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 8001 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sigara ve bazı tütün mamullerinde ÖTV oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.

28.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “8001 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sigaralar ile sigara muadili bazı tütün mamullerinin;

  • Vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiş,
  • Yeniden belirlenen maktu ve asgari maktu vergi tutarları için 2024/Ocak-Haziran döneminde ÜFE artışının uygulanmaması öngörülmüştür.

Bilindiği üzere, (III) sayılı listenin (B) cetveli kapsamındaki sigaralar ile sigara muadili tütün mamullerinin vergilendirilmesinde, vergi tutarı;   

  • Perakende satış fiyatına bu mallar için geçerli olan ÖTV oranı uygulanarak belirlenen nispi ÖTV tutarı ile
  • Birim paket içindeki her bir adet sigara veya tütün mamulü için belirlenen asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanan vergi tutarının

karşılaştırılması ve bunlardan yüksek tutarda olana maktu vergi tutarının eklenmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

(III) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarları perakende satışa sunulan sigaraların ve makaronların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara veya her bir makaron, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı itibarıyla, maktu vergi tutarları ise 20 adet sigaradan, 50 adet makarondan veya 50 gram tütünden oluşan birim ambalaj itibarıyla (Birim ambalajların farklı adet veya gramdan oluşması halinde vergi tutarı, anılan adet veya grama göre oranlanarak) uygulanmaktadır.

Söz konusu Karar ile vergi oranı, asgari maktu ve/veya maktu vergi tutarları yeniden belirlen malların eski ve yeni vergi tutarları karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

(III) SAYILI LİSTE

(B) CETVELİ 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Eski Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

 

 

Eski

Yeni

Eski

Yeni

Eski

Yeni

2402.20

Tütün içeren sigaralar

63

57

1,1114

1,4249

1,1043

4,8058

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 

 

 

 

 

 

- Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

45

45

0,9982

0,9982

1,3346

1,3346

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

63

57

1,1114

1,4249

1,1043

4,8058

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler;

   63

57

   1,1114

  1,4249

  1,1043

  4,8058

"homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları

(2403.11.00.00.00,2403.19.10.00.19,2403.19.90.00.19,

2403.91.00.00.00,2403.99.10.00.00,2403.99.90.00.00 hariç)

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

63

57

1,1114

1,4249

1,1043

4,8058

Yukarıda belirtilen değişiklikler, 01.01.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

“8001 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar