Sizi Arayalım
Rusya ve Ukrayna’ya Yapılan İhracat Bedellerinin Yabancı Para Olarak Beyanı Halinde Dahi Türk Lirası Olarak Yurda Transferi Mümkün Hale Getirilmiştir

DUYURU: 12.04.2022/39

Rusya ve Ukrayna’ya Yapılan İhracat Bedellerinin Yabancı Para Olarak Beyanı Halinde Dahi Türk Lirası Olarak Yurda Transferi Mümkün Hale Getirilmiştir

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 07.04.2022 tarihli talimatı ile, İhracat Genelgesi’ne eklenen geçici 1. maddeyle, Ukrayna ve Rusya’ya gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek olan ihracat işlemleriyle ilgili olarak ihracat bedelleri döviz cinsinden beyan edilmiş olsa dahi ilgili bedellerin Türk Lirası olarak da kabulü mümkün hale getirilmiştir.

Halihazırda ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin işlemler; “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 1567 sayılı Kanun”, “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar”, söz konusu Karara İlişkin “2018-32/48 sayılı Tebliğ” ve “TCMB İhracat Genelgesi” kapsamında yürütülmektedir.

Sözü edilen düzenlemelere göre, ihracat bedellerinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde yurda getirilmesi zorunludur. Bununla birlikte, 03.01.2022 tarihi itibariyle İBKB’ye (İhracat Bedeli Kabul Belgesi) veya DAB’a (Döviz Alım Belgesi) bağlanan ihracat bedellerinin %25'inin İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılması, söz konusu bedellerin de bankaca Merkez Bankası tarafından işlem günü için geçerli olduğu ilan edilen döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılması ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılması gerekmektedir.

Bu defa, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “07.04.2022 tarihli Talimatı” ile TCMB İhracat Genelgesi’ne aşağıda belirtilen geçici 1. madde eklenmiştir:

“(1) Ukrayna ve Rusya’ya gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracat işlemleriyle ilgili olarak ihracat bedellerinin döviz cinsinden beyan edilmiş olsa dahi Türk Lirası olarak da kabulü mümkündür.”

Yapılan düzenleme ile Ukrayna ve Rusya’ya gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracat işlemlerinden kaynaklanan bedeller döviz cinsinden beyan edilmiş olsalar dahi bankalar tarafından Türk Lirası olarak da kabulleri yapılabilecek, söz konusu bedeller (gümrük beyannamesi, fatura ve satış sözleşmesi gibi belgeler üzerinde) yabancı para cinsinden beyan edilmiş olsalar bile Türk Lirası olarak yurda getirilebilecektir. Anılan durumda İhracat Bedeli Kabul Belgesi’ne bağlanacak bir tutar da söz konusu olmadığından, ihracat bedelinin %25’inin TCMB’ye satışına ilişkin bir zorunluluk da olmayacaktır.

İhracat Genelgesi’nin güncel haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Dosyalar