Sizi Arayalım
Serbest Döviz Fonlarının Portföy Kazançlarına Yönelik Stopaj Uygulaması Kaldırılırken Bazı Menkul Kıymet Gelirlerine İlişkin Stopaj Oranlarında Geçici Süreli İndirimler Yapılmıştır

DUYURU: 24.12.2020/198

Serbest Döviz Fonlarının Portföy Kazançlarına Yönelik Stopaj Uygulaması Kaldırılırken Bazı Menkul Kıymet Gelirlerine İlişkin Stopaj Oranlarında Geçici Süreli İndirimler Yapılmıştır

23.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, bazı menkul kıymet gelirlerine ilişkin stopaj oranlarında değişikliklere gidilerek; - Serbest döviz fonlarına ilişkin %15 tevkifat oranı uygulanmasına yönelik hüküm kaldırılmış, - Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kar paylarına ilişkin tevkifat oranlarındaki geçici süreli indirimin uygulama süresi uzatılmış, - Tahvil, bono ve kira sertifikaları gelirleri ile yatırım fonları gelirlerine ilişkin tevkifat oranlarında geçici süreli olarak indirime gidilmiştir.

23.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun geçici 67. maddesi kapsamında menkul kıymet gelirlerine ilişkin stopaj oranlarının belirlendiği 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’nda yapılan değişiklik ile;

 • Serbest döviz fonlarına ilişkin %15 tevkifat oranı uygulanmasına yönelik hüküm kaldırılmış,
 • Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kar paylarına ilişkin tevkifat oranlarındaki geçici süreli indirimin uygulama süresi uzatılmış,
 • Tahvil, bono ve kira sertifikaları gelirleri ile yatırım fonları gelirlerine ilişkin tevkifat oranlarında geçici süreli olarak indirime gidilmiştir.

Sözü edilen düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir.

Serbest Döviz Fonlarına İlişkin Tevkifat Oranları Yeniden Belirlenmiştir:

03.06.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2604 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, serbest döviz fonlarının kurumlar vergisinden istisna edilmiş olan portföy kazançları üzerinden, dağıtılsın dağıtılmasın %15 oranında vergi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmış ve konuya ilişkin açıklamalarımız 04.06.2020 tarihinde yayımladığımız Duyuru’da yer almıştı.

Bu defa, 23.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, serbest döviz fonlarına ilişkin %15 oranındaki tevkifat, 01.01.2021 tarihi sonrasında elde edilen kazançlara uygulanacak şekilde kaldırılarak, bunlara ilişkin tevkifat oranının ilgili portföy kazançlarına uygulanan genel oran olan %0 olarak uygulanması sağlanmıştır.

Mevduat Faizleri ile Katılım Bankalarınca Ödenen Kar Paylarına İlişkin Tevkifat Oranlarındaki İndirimin Uygulama Süresi Uzatılmıştır:

İşbu Duyuru konusu Karar ile, vadesiz ve özel cari hesaplar ile ilgili dönemde açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına ilişkin tevkifat oranlarında yapılan geçici süreli indirim, 31.03.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) elde edilen söz konusu gelirlere uygulanmasını temin edecek şekilde uzatılmıştır. 

Buna göre, 31.03.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 23.12.2020 ile 31.03.2021 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına ilişkin tevkifat oranları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

Mevduat faizlerinden;

 • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
 • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
 • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
 • Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

 • Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
 • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
 • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.

Tahvil, Bono ve Kira Sertifikaları Gelirleri ile Yatırım Fonları Gelirlerine İlişkin Tevkifat Oranlarında Geçici Süreyle İndirime Gidilmiştir:

İşbu Duyuru konusu Karar ile, 23.12.2020 - 31.03.2021 (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen;

 • Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile
 • Fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara

ilişkin tevkifat oranları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

 • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelir %5,
 • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirler %3,
 • Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirler %0,
 • 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlar %5,
 • 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlar %3,
 • 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlar %0.

Diğer taraftan, 23.12.2020 - 31.03.2021 (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara ilişkin tevkifat oranının %0 olarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Saygılarımızla.

Dosyalar