Sizi Arayalım
Motor Gücü 160 KW’ı Geçmeyen Sadece Elektrik Motorlu Binek Otomobillerin İlk Tesliminde/İktisabında Uygulanan ÖTV Oranlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Matrah Eşiği Yeniden Belirlenmiştir

DUYURU 22.11.2023/120

Motor Gücü 160 KW’ı Geçmeyen Sadece Elektrik Motorlu Binek Otomobillerin İlk Tesliminde/İktisabında Uygulanan ÖTV Oranlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Matrah Eşiği Yeniden Belirlenmiştir

18.11.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7803 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile sadece elektrik motorlu olan binek otomobillerden motor gücü 160 kW’ı geçmeyenlerin ilk tesliminde/iktisabında uygulanan ÖTV oranlarının belirlenmesinde esas alınan matrah eşiği yeniden belirlenmiştir.

18.11.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7803 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile sadece elektrik motorlu olan binek otomobillerden motor gücü 160 kW’ı geçmeyenlerin ilk tesliminde/iktisabında uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının belirlenmesinde esas alınan matrah eşiği yeniden belirlenmiştir. 

Buna göre, sadece elektrik motorlu olan binek araçlardan;

  • Motor gücü 160 kW'ı geçmeyen araçlarda %10 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 1.250.000 TL’den 1.450.000 TL’ye(bu matrahı aşanlarda %40 ÖTV oranı uygulanır),

artırılmıştır. Böylelikle ÖTV ve KDV hariç (vergisiz) fiyatı 1.250.000 TL ila 1.450.000 TL aralığındaki elektirikli binek otomobiller için ÖTV oranı %40’dan %10’a düşürülmüştür.

Bilindiği üzere, ÖTV Kanunu’na ekli (II) sayılı listede yer alan 87.03 tarife pozisyonundaki sadece elektirik motorlu binek otomobillerin ÖTV oranları, motor gücü ile vergisiz satış fiyatları birlikte dikkate alınarak belirlenmektedir.

Sadece ekektrik motorlu binek otomobillerin ÖTV oranlarının belirlenmesinde esas alınan ve 7803 sayılı Karar ile güncellenen ÖTV matrah aralıklarına aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir.

Değişiklik Öncesi Matrah Aralıkları

ÖTV Oranı

(%)

Değişiklik Sonrası Matrah Aralıkları

 -- Sadece elektrik motorlu olanlar

 

 -- Sadece elektrik motorlu olanlar

 --- Motor gücü 160 kW'ı geçmeyenler

 

 --- Motor gücü 160 kW'ı geçmeyenler

 ---- Özel tüketim vergisi matrahı 1.250.000 TL’yi aşmayanlar

10

 ---- Özel tüketim vergisi matrahı 1.450.000 TL’yi aşmayanlar

 ---- Diğerleri

40

 ---- Diğerleri

 --- Motor gücü 160 kW'ı geçenler

 --- Motor gücü 160 kW'ı geçenler

 ---- Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar

50

 ---- Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar

 ---- Diğerleri

60

 ---- Diğerleri

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli listelerde yer alan mallardan karşılarında belirtilen tutar ve/veya oranlarda ÖTV alınmaktadır. (II) sayılı listelerdeki araçlarda ise nispi vergi oranları üzerinden vergileme yapılmaktadır. Sözü edilen araçlardan kayıt ve tescile tabi olanlar için vergiyi doğuran olay, bu malların ilk iktisabında (ediniminde) meydana gelmektedir. Kayıt ve tescile tabi taşıtlarda vergilendirme dönemi söz konusu olmayıp, ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce verginin beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen değişiklikler, Karar’ın Resmi Gazete’de yayımlandığı 18.11.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

7803 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar